Başlangıç » Nedir » Taban alanı nedir?

Taban alanı nedir?

Posted by: Ne Nedir 2 Eylül 2011 Yorum Yaz

Taban alanı nedir? Şehircilik
Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayılır.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” (19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).2011-09-02