Tagged: Emlak

Emlak

Uyruk nedir?

Tabiiyet, bir ülkenin vatandaşı olmak. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011).

Emlak

Uygulama imar planı nedir?

Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı...

Emlak

Trampa nedir?

Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

Emlak

Tapu nedir?

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli...

Emlak

Toplu konut nedir?

Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

Emlak

Teras nedir?

1. Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. 2. Üstü gezinmeye elverişli düz dam. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr...

Emlak

Tavanarası nedir?

Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011).

Emlak

Şerh nedir?

Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan...