Tagged: Fizik

Fizik

Klasik Fizik nedir?

1900 yılından önce geliştirilen teoriler, kavramlar, kanunlar, klasik mekanikteki deneyler, termodinamik ve elektromanyetizma anlaşılır.

Fizik

Fiziğin amacı nedir?

Fiziğin amacı, doğal olayları yöneten sınırlı sayıdaki temel yasaları bulmak ve bu yasaları ileride yapılacak deneylerin sonuçlarını öngörecek teorilerin geliştirilmesinde...

Fizik

Harekette yerçekimi ivmesi

Yerçekimi ivmesi g’nin büyüklüğünün sabit olduğunu ve hava direncinin önemsenmeyeceği öngörelim. Maddesel nokta ilk hızsız olarak yerküreden belli bir yükseklikten...

Fizik

Hızlanan ve yavaşlayan hareket nedir?

Bir maddesel noktanın hareketinde, hızın değeri zamanla mutlak değerce çoğalıyorsa harekete hızlanan hareket ve yavaşlıyorsa buna yavaşlayan hareket adı verilir....

Fizik

Değişken ivme nedir?

Hareket halindeki maddesel noktanın değişik zaman aralıkları içindeki hesaplanan ortalama ivmeleri farklı olmaları durumunda, maddesel noktanın değişken ivmesi vardır denir. İvme...

Fizik

Kaç çeşit hareket vardır?

Hareketler yörüngelerine göre, doğrusal ve eğrisel hareket olmak üzere ikiye ayrılır. Örnek olarak, bir uçak pervanesinin dönmesindeki dairesel hareket, bir...

Fizik

Hareketin analitik tanımı

Hareketli maddesel noktanın M konumu, uzaysal dik koordinat sisteminde gösterilir. Böyle hareketlinin M konumu x, y ve z koordinatları zamanın...

Fizik

Hareketin geometrik tanımı

Burada hareketin yörüngesi ve bu yörünge üzerinde zamanın fonksiyonu olarak alınan yollar her an için belirlidir. Bunu yapabilmek için yörünge...

Fizik

Hareket bağıntısı nedir?

Hareket bağıntısı; yörünge üzerindeki maddesel noktanın, istenilen her andaki konumunu veren ifadeye hareket bağıntısı adı verilir. Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik...

Fizik

Yörünge ve öteleme

Yörünge, hareketli bir maddesel noktanın zamana bağlı birbiri ardına gelen konumlarını birleştiren sürekli çizgiye hareketin yörüngesi ve yörüngenin birim zaman...