Başlangıç » Etiket Arşivi Fizik (page 3)

Tag Archives: Fizik

Hızlanan ve yavaşlayan hareket nedir?

24 Nisan 2011 Nedir 2 Yorumlar

Bir maddesel noktanın hareketinde, hızın değeri zamanla mutlak değerce çoğalıyorsa harekete hızlanan hareket ve yavaşlıyorsa buna yavaşlayan hareket adı verilir. Bir hareketin hızlanan veya yavaşlayan olduğu hızının mutlak değerinin incelenmesiyle an...

Değişken ivme nedir?

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hareket halindeki maddesel noktanın değişik zaman aralıkları içindeki hesaplanan ortalama ivmeleri farklı olmaları durumunda, maddesel noktanın değişken ivmesi vardır denir. İvme vektörel bir büyüklük olduğundan, büyüklüğü, yönü veya her ikisi de değ...

Konum vektörü nedir ?

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir cismin seçilen bir referans sitemine göre yerini belirler. Yer vektörünün zamana göre konumdaki herhangi bir yer değişimiyle ∆r yer değişimi meydana gelir. Bu değişim son konum vektörüyle ilk konum vektörü arasındaki farktır. Kaynak: İsimsiz, “Bö...

Kaç çeşit hareket vardır?

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hareketler yörüngelerine göre, doğrusal ve eğrisel hareket olmak üzere ikiye ayrılır. Örnek olarak, bir uçak pervanesinin dönmesindeki dairesel hareket, bir topun havadaki parabolik hareketi, uyduların uzaydaki hareketi eğrisel hareketlerdir. Ayrıca ...

Hareketin analitik tanımı

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hareketli maddesel noktanın M konumu, uzaysal dik koordinat sisteminde gösterilir. Böyle hareketlinin M konumu x, y ve z koordinatları zamanın belirlenmiş olur. Hareketin bu şekildeki tanımında, analitik tanım adı verilir. Burada, hareketli doğrusal ...

Hareketin geometrik tanımı

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Burada hareketin yörüngesi ve bu yörünge üzerinde zamanın fonksiyonu olarak alınan yollar her an için belirlidir. Bunu yapabilmek için yörünge üzerinde, doğru veya yay parçasının, başlangıç noktası olarak belirlenen noktasından bir pozitif hareket yö...

Hareket bağıntısı nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hareket bağıntısı; yörünge üzerindeki maddesel noktanın, istenilen her andaki konumunu veren ifadeye hareket bağıntısı adı verilir. Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik – Tek Boyutta Hareket”, sciart.karaelmas.edu.tr, Erişim Tarihi: 0...

Yörünge ve öteleme

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Yörünge, hareketli bir maddesel noktanın zamana bağlı birbiri ardına gelen konumlarını birleştiren sürekli çizgiye hareketin yörüngesi ve yörüngenin birim zaman aralığındaki uzunluğuna da ötelenme (yol) denir. Hareketli maddi noktanın, yörüngesi üzer...

Durağanlık ve hareketlilik

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Genelde hareketin referans noktası olarak yer küre seçilir ve buna bağlı olan uzaysal dik bir koordinat ekseni belirlenir. Seçilen bu koordinat sisteminin eksenlerine göre maddi noktanın durağanlığı ve hareketi tanımlanır. Durağanlık ve hareket tamam...

Referans (Karşılaştırma) sistemi nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir cismin hareketliliğini ve durgunluğunu tanımlamak amacıyla durgun kabul edilen bir ikinci cisim seçilir ve bu durağan cisme referans sistemi (karşılaştırma sistemi) adı verilir.  Maddi bir noktanın, seçilen bir referans sisteminin her noktasına o...