Başlangıç » Etiket Arşivi Fizik (page 3)

Tag Archives: Fizik

Hareketin analitik tanımı

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hareketli maddesel noktanın M konumu, uzaysal dik koordinat sisteminde gösterilir. Böyle hareketlinin M konumu x, y ve z koordinatları zamanın belirlenmiş olur. Hareketin bu şekildeki tanımında, analitik tanım adı verilir. Burada, hareketli doğrusal ...

Hareketin geometrik tanımı

24 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Burada hareketin yörüngesi ve bu yörünge üzerinde zamanın fonksiyonu olarak alınan yollar her an için belirlidir. Bunu yapabilmek için yörünge üzerinde, doğru veya yay parçasının, başlangıç noktası olarak belirlenen noktasından bir pozitif hareket yö...

Hareket bağıntısı nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hareket bağıntısı; yörünge üzerindeki maddesel noktanın, istenilen her andaki konumunu veren ifadeye hareket bağıntısı adı verilir. Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik – Tek Boyutta Hareket”, sciart.karaelmas.edu.tr, Erişim Tarihi: 0...

Yörünge ve öteleme

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Yörünge, hareketli bir maddesel noktanın zamana bağlı birbiri ardına gelen konumlarını birleştiren sürekli çizgiye hareketin yörüngesi ve yörüngenin birim zaman aralığındaki uzunluğuna da ötelenme (yol) denir. Hareketli maddi noktanın, yörüngesi üzer...

Durağanlık ve hareketlilik

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Genelde hareketin referans noktası olarak yer küre seçilir ve buna bağlı olan uzaysal dik bir koordinat ekseni belirlenir. Seçilen bu koordinat sisteminin eksenlerine göre maddi noktanın durağanlığı ve hareketi tanımlanır. Durağanlık ve hareket tamam...

Referans (Karşılaştırma) sistemi nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir cismin hareketliliğini ve durgunluğunu tanımlamak amacıyla durgun kabul edilen bir ikinci cisim seçilir ve bu durağan cisme referans sistemi (karşılaştırma sistemi) adı verilir.  Maddi bir noktanın, seçilen bir referans sisteminin her noktasına o...

Maddi nokta nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Kinematik konusunun daha iyi anlaşılması bakımından bazı kavramların bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, hesaplamalarda hataya neden olmayacak şekilde konumunu geometrik bir nokta gibi niteleyeceğimiz çok küçük bir madde parçasına maddi nokta denir...

Kinetik nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Kinetik, hareketle beraber, cisme etkiyen kuvvetler ile cismin kütlesi de ele alınarak, kuvvetlerle hareket arasındaki bağıntı incelenir. Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik – Tek Boyutta Hareket”, sciart.karaelmas.edu.tr, Erişim Tar...

Kinematik nedir?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Kinematik, cisimlerin kütleleri ve cisme etkiyen kuvvetler ele alınmadan onların sadece hareketleri incelenir. Burada sadece zaman ile alınan yol arasındaki ilişkiyi veren hareket denkleminin kurulmasına çalışılır. Kinematik, belli bir zaman sonundak...

Dinamik nedir? Kaç kısma ayrılır?

23 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Mekanikte cisimlerin hareketini inceleyen kısmına dinamik adı verilir. Dinamik, Kinematik ve Kinetik olmak üzere iki kısma ayrılır.  Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik – Tek Boyutta Hareket”, sciart.karaelmas.edu.tr, Erişim Tarihi: ...

“Hareket” nedir?

15 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Hareketin geometrik tanımı; burada hareketin yörüngesi ve bu yörünge üzerinde zamanın fonksiyonu olarak alınan yollar her an için belirlidir. Bunu yapabilmek için yörünge üzerinde, doğru veya yay parçasının, başlangıç noktası olarak belirlenen noktas...

Tek boyutta hareket ve temel kavramlar

15 Nisan 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir cismin hareketliliğini ve durgunluğunu tanımlamak amacıyla durgun kabul edilen bir ikinci cisim seçilir ve bu durağan cisme referans sistemi (karşılaştırma sistemi) adı verilir.  Genelde hareketin referans noktası olarak yer küre seçilir ve buna ...