Tagged: Fizik

Fizik

Hızlanan ve yavaşlayan hareket nedir?

Bir maddesel noktanın hareketinde, hızın değeri zamanla mutlak değerce çoğalıyorsa harekete hızlanan hareket ve yavaşlıyorsa buna yavaşlayan hareket adı verilir....

Fizik

Değişken ivme nedir?

Hareket halindeki maddesel noktanın değişik zaman aralıkları içindeki hesaplanan ortalama ivmeleri farklı olmaları durumunda, maddesel noktanın değişken ivmesi vardır denir. İvme...

Fizik

Konum vektörü nedir ?

Bir cismin seçilen bir referans sitemine göre yerini belirler. Yer vektörünün zamana göre konumdaki herhangi bir yer değişimiyle ∆r yer...

Fizik

Kaç çeşit hareket vardır?

Hareketler yörüngelerine göre, doğrusal ve eğrisel hareket olmak üzere ikiye ayrılır. Örnek olarak, bir uçak pervanesinin dönmesindeki dairesel hareket, bir...

Fizik

Hareketin analitik tanımı

Hareketli maddesel noktanın M konumu, uzaysal dik koordinat sisteminde gösterilir. Böyle hareketlinin M konumu x, y ve z koordinatları zamanın...

Fizik

Hareketin geometrik tanımı

Burada hareketin yörüngesi ve bu yörünge üzerinde zamanın fonksiyonu olarak alınan yollar her an için belirlidir. Bunu yapabilmek için yörünge...

Fizik

Hareket bağıntısı nedir?

Hareket bağıntısı; yörünge üzerindeki maddesel noktanın, istenilen her andaki konumunu veren ifadeye hareket bağıntısı adı verilir. Kaynak: İsimsiz, “Bölüm I.2. Dinamik-Kinematik...

Fizik

Yörünge ve öteleme

Yörünge, hareketli bir maddesel noktanın zamana bağlı birbiri ardına gelen konumlarını birleştiren sürekli çizgiye hareketin yörüngesi ve yörüngenin birim zaman...

Fizik

Durağanlık ve hareketlilik

Genelde hareketin referans noktası olarak yer küre seçilir ve buna bağlı olan uzaysal dik bir koordinat ekseni belirlenir. Seçilen bu...