Başlangıç » Etiket Arşivi Girişimcilik

Tag Archives: Girişimcilik

Müteşebbis girişimi nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Girişimcilerin karşılaşabilecekleri riskleri üstlenip kar amacı ile üretim elamanlarını bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek için yaptıkları etkinliklerin tümüne girişimcilik girişimi denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Ö...

Girişimcilik özellikleri nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Büyük hedef belirlemek Tutarlı olmak Kişisel heyecan, destek ve güven Riski göze alabilme Üretim elamanlarını iyi yönlendirme Başarıyı çok istemektir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar ...

İşletmenin çevresi nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin kurulması tek başına yeterli değildir. Diğer işletmelerle, piyasa ile alışveriş içinde olmaktan kaynaklı değişik olumluluklar ve olumsuzluklar yaşar. İşletme çevresi kavramı, etkinlik gösterdiği alanda ekonomik, sosyal, doğal, hukuki, tekn...

Açılış ve üretime geçiş nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Deneme üretimi başarılı olduktan sonra açılış töreni ile amaçlanan ve planlanan etkinlik başlar. İşletme etkin hale geçtiğinde üretime etki eden çeşitli elamanlar ortaya çıkabilir. Bu elamanlar sendika, kredi veren kuruluşlar, tüketici, satıcı, huk...

Yatırım projesi (kesin proje) nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Bu aşamada daha önce yapılan ekonomik, teknik ve mali araştırmalar kapsamlı bir şekilde tekrar gözden geçirilerek, işletmenin yasal biçimi, teknik nitelikleri, kapasitesi, ürün ve miktarları ile ilgili kesin planlar yapılır. Kesin proje aşamasında ...

Deneme üretimi nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kesin proje aşaması bittikten sonra işletme etkin hale gelmiş durumdadır, işletme yetkilileri bir aksaklık olup olmadığını çıplak gözle görmek, olabilecek aksaklıkların önlemini almak için deneme çalışmaları yapar. Buna deneme üretimi denir. Kaynak: ...

Yatırım kararı verme nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Ön proje çalışmaları değerlendirilerek beklenen karlılık ve verimlilik sağlanacaksa yatırım kararı alınır. Kesin proje aşamasına geçilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜM ̵...

İşletme kurulurken ön proje evresi nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Kesin yatırım kararı alınmadan önce girişimcinin yatırıma yönelik bazı ön bilgileri elde etmesini sağlar. Ön proje kesin projenin minyatürü olarak değerlendirilebilir. Düşük bir maliyetle ön projede yatırımın verimliliği test edilir. Bu ön proje, ç...