Tagged: Girişimcilik

Girişimcilik

Müteşebbis girişimi nedir?

  Girişimcilerin karşılaşabilecekleri riskleri üstlenip kar amacı ile üretim elamanlarını bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek için yaptıkları etkinliklerin...

Girişimcilik

Girişimcilik özellikleri nelerdir?

Büyük hedef belirlemek Tutarlı olmak Kişisel heyecan, destek ve güven Riski göze alabilme Üretim elamanlarını iyi yönlendirme Başarıyı çok istemektir....

Girişimcilik

İşletmenin çevresi nedir?

İşletmenin kurulması tek başına yeterli değildir. Diğer işletmelerle, piyasa ile alışveriş içinde olmaktan kaynaklı değişik olumluluklar ve olumsuzluklar yaşar. İşletme...

Girişimcilik

Yatırım projesi (kesin proje) nedir?

Bu aşamada daha önce yapılan ekonomik, teknik ve mali araştırmalar kapsamlı bir şekilde tekrar gözden geçirilerek, işletmenin yasal biçimi, teknik...

Girişimcilik

Deneme üretimi nedir?

Kesin proje aşaması bittikten sonra işletme etkin hale gelmiş durumdadır, işletme yetkilileri bir aksaklık olup olmadığını çıplak gözle görmek, olabilecek...

Girişimcilik

Yatırım kararı verme nedir?

  Ön proje çalışmaları değerlendirilerek beklenen karlılık ve verimlilik sağlanacaksa yatırım kararı alınır. Kesin proje aşamasına geçilir. Kaynak: Milli Eğitim...