Başlangıç » Etiket Arşivi Girişimcilik (page 3)

Tag Archives: Girişimcilik

Müteşebbis yetiştirmede sosyal etkenler nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Yurdumuzda ticaretin ve sanayinin gelişmesi çoğunlukla baba mesleğinin devamı şeklinde olduğundan ticaret ve memurluk şeklinde iki hedefin dışına pek çıkılamamıştır. Ayrıca güvence arayışı insanları devlet işlerine yönlendirmiştir, bu da müteşebbis...

Müteşebbis yetiştirme nasıl olur?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Müteşebbis zihniyet ve davranışı ile toplumun sosyo-ekonomik ortamının bir parçasıdır. Sosyoekonomik ortam kendi kültürünü oluşturur. Haliyle müteşebbisin yetişmesi için bir takım hususların bir araya gelmesi ve oluşması gerekir. Bu hususlar; Çalışma...

Başarılı müteşebbisin kişisel özellikleri nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Müteşebbisliğin kişisel özellikleri on bir alt başlık altında sıralanabilir. Bunlar: Kararlılık, Kendine güvenirlilik, Riski göze alma, Planlama, Atılımcılık, Çok yönlülük, İş bitiricilik, İleri görüşçülük, Önderlik, Uyumluluk, Sosyal olma biçiminded...

Müteşebbis ve yönetici ilişkisi nasıl olmalıdır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Müteşebbisin birinci özelliği mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirip ihtiyacı karşılama amacına yöneltmektir. Bu aynı zamanda müteşebbisi yönetici de yapar, özellikle küçük işletmelerde müteşebbis aynı zamanda yöneticidir....

Müteşebbis neden ekonomik kaynaktır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanların tükenmek bilmeyen yeni ve değişik ihtiyaçlarını karşılamak için gösterilen çabaların sonucunda ortaya çıkan etkinliklerin tümüne “ekonomik olay” denir. Paranın söz konusu olduğu tüm olayları, alma, satma, taşıma, borçlar ve ala...

Ekonomik olay nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanların tükenmek bilmeyen yeni ve değişik ihtiyaçlarını karşılamak için gösterilen çabaların sonucunda ortaya çıkan etkinliklerin tümüne “ekonomik olay” denir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcil...

Müteşebbisin işlevleri nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeniliklere açık ve üretici olmak Bilinen ürünleri daha da geliştirmek Yeni pazarları keşfedebilmek Yeni girdi kaynakları bulabilmek Yönetim ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurmak Kamu, devlet ve işletme ilişkilerini düzenleyip geliştirmek Daha ...

Yenilikçi Müteşebbislik nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeni bir fikir ya da buluşun veya mevcut olan mal ve hizmetin daha da geliştirilerek kar elde edilecek şekilde piyasaya sunma işidir. Günümüzde cep telefonu piyasası buna iyi bir örnektir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lise...

Fırsat Müteşebbisliği nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Pazardaki fırsatları günün şartlarında değerlendirerek ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti başkalarından önce fark edip piyasaya herkesten önce girer kendine avantaj sağlayan ve en yaygın olan müteşebbislik türüdür. Örneğin, Bazı GSM operatörlerinin cep t...

İşletme nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mal veya hizmet üretmek ya da pazarlamak amacıyla üretim eleman­larını planlı bir şekilde bir araya getiren ekonomik ve teknik birimdir. İlk insanlar ihtiyaçlarını kendileri üreterek karşılarlardı. Üretemediklerini de takas (trampa) yaparak elde eder...