Başlangıç » Etiket Arşivi Mantık (page 2)

Tag Archives: Mantık

Olumlu ve Olumsuz Kavram nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

De Morgan adlı düşünüre göre bir şeyin kendisi ve kendisinin değillenmesi evreni kapsamalıdır. “Üçüncü halin imkansızlığı” ilkesi bunu gerektirmektedir. Bu nedenle bu şeyin kendisine (güzel, iyi, insan, kötü…) “Olumlu” (Pozitif), değillenmesine (güze...

Tümel, Tikel ve Tekil Kavramlar nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Eğer bir kavram, ifade ettiği grubun tamamını kapsıyorsa (bütün insanlar, tüm gezegenler, tüm çiçekler…) “tümel” eğer ifade ettiği grubun tümü kadar büyük, bir tek üyesi kadar küçük olmayan bir kısmını kapsıyorsa (bazı insanlar, bir kısım gezegenler,...

Kavram, Önerme ve Kıyas nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mantıkta anlam taşıyan en küçük birime Kavram (terim) denir. Kavramlarla yapılan bilgilendirme amaçlı ifadelere Önerme; önermelerden yeni bir önermeye ulaşma işine de Kıyas denir. Ancak her üçünün de mantık içerisinde ayrı bir önemi vardır. ...

Yeter – sebep ilkesi nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

 Herhangi bir durumun gerçekleşmesi için belli bir durumun yeterli olması ilkesidir. Örneğin : “Çalışırsan başarırsın” ifadesinin doğruluğu için “Bütün çalışanlar başardılar” ifadesi yeterlidir. ...

Üçüncü halin imkânsızlığı nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir varlık ya kendisidir ya da kendisi olmayandır. İfadesi, “A veya -A”dır. Bunun dışında üçüncü bir durum imkansızdır. Çünkü bir şeyin kendisiyle birlikte kendisi olmayanının toplamı evrensel kümeye karşılık gelir. “A + ‘-A’ = Evren” şeklinde formül...

Çelişmezlik ilkesi nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir varlığın aynı anda hem bir şey, hem başka bir şey olamayacağını ifade eder. “A, -A değildir” (A, A olmayan değildir) şeklinde gösterilir. Örneğin, “Bir şey, aynı anda hem bir yerde, hem de başka bir yerde olamaz.” ...

Özdeşlik (Aynılık) ilkesi nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir varlığın değişmediği müddetçe hep aynı kalacağını anlatan ilkedir. “A, A’dır” şeklinde gösterilir. Kısaca, “Bir şey ne ise, yalnızca odur” yargısını bildirir. ...

Düşünme ilkeleri nelerdir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan aklı bir durum karşısında bazı ilkeler çerçevesinde düşünce geliştirir. Mantık ise bu ilkeler içerisinden bazılarını kendisine temel alır bu ilkeler şunlardır: · Özdeşlik (Aynılık) İlkesi Çelişmezlik İlkesi Üçüncü Halin İmkansızlığı Yeter – Seb...

Tümdengelim (Genelden–Özele) nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Zihnin bir kavramın bütün üyeleriyle ile ilgili genel bilgisinden hareketle o kavram grubuna ait tek bir eleman için geçerli kabul edilecek sonuca ulaşmasıdır. Genel bir kavramdan (benzeri) tekil bir kavrama doğru yapılır. ...

Tümevarım (Özelden–Genele) nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

 Zihnin bir kavrama dair birkaç örnek olaydan sonra benzer bütün kavramlar için geçerli kabul edilecek genel bir sonuca ulaşmasıdır. Özel bir kavramdan benzer bütün kavramların oluşturduğu genel bir kavrama doğru yapılır. ...