Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 4)

Tag Archives: Özel Eğitim

Sakatlık (Ortopedik Özürlülük) nedir?

21 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

ICIDH-10 kodlama sisteminde geçen “Impairment” kavramının karşılığıdır. İnsan yapı ve biçiminin fiziki yönlerinde herhangi bir bozukluk veya eksiklik oluşturarak yine onun bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle kaldıran herhangi bir bedeni ...

Pozitif Ayrımcılık nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Fırsat eşitliğini sağlama ve sosyal hayata tam katılım kapsamında toplumda özellikle özürlülük gibi özel durumları gereği sosyal yönden korunması gereken dezavantajlı gruplara makul seviyede tanınan bazı imtiyazlardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ı...

Paylaşımlı Bakım Ödeneği nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Müdürlükçe onaylanan evde sosyal bakım hizmetleri kapsamında hem bakım kuruluşuna (sosyal bakım elemanına), hem de bakıma muhtaç kişiye verilen aylık paradır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde ya...

Panik nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerçek veya muhtemel bir tehlikeden topluca kaçma teşebbüsüdür. İnsanların, bir tehdit, baskı veya korkulu bir durum ile karşılaştıklarında ortaya aniden çıkan bir kitle davranışıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosya...

Özürlülük Türleri (Özürlülük Grupları) nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Değişik sebeplerden dolayı özürlülüklerini veya rahatsızlıklarını farklı biçimde yaşayan veya hisseden kişilerin içinde bulundukları özel durumdur. Özürlülüğün farklı biçimlerinin ve yansımalarının belirli esaslara göre tasnif edilmesidir. Örn. Ortop...

Özürlülük Riski nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir sebepten dolayı insanın, her an ve her yerde özürlü duruma gelebilme tehlikesidir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyare...

Özürlülük Ölçütü nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Uluslar arası ölçütler göz önünde bulundurularak hazırlanan, aktivite, aktivite kısıtlılıkları, katılım, katılım kısıtlıkları, çevre ve kişi odaklı faaliyetleri ihtiva eden ölçütlerdir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sos...

Kaynaştırma nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Özel eğitime muhtaç fertlerin, normal eğitim alan akranları ile birlikte ve öğretimlerini resmi ve okul öncesi öğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulam...

Kurum Bakımı nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir sosyal hizmet kurumunun (bakım merkezinin) kendi bünyesinde profesyonel olarak sosyal bakım hizmetleri vermesidir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sö...

Kayıtsız İşsiz Özürlü nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Emek piyasasında çalışma istek ve arzusunda bulunmasına ve iş bulamamasına rağmen İŞKUR’a değişik sebeplerden dolayı (İŞKUR’dan habersiz olmak; özürlü işgücüne iş bulma konusunda yardımcı olabileceklerini bilmemek vb.) kaydını yaptırmayan (gayri resm...

Mesleki Rehberlik nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Özürlü işgücünün özelliklerine ve mevcut fırsatlara göre eğitsel-mesleki gelişim ve yönlendirme, iş ve mesleki danışmanlık çalışmalarını içeren kurumsal mesleki bilgilendirme hizmetleridir. (Kaynak: Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri; İşgücü ve Öz...