Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 4)

Tag Archives: Özel Eğitim

Psiko-Metrik Psikoloji nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Psikolojik verilerin çözümlenmesi için, test, ölçek ve istatistiki metot-teknikler geliştirme ve bu konularda araştırmalar yapmakla ilgilenen psikoloji dalıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde ...

Psiko-Metri nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Ruhi-zihni hareketleri ve hadiseleri ölçme tekniklerinin bütünüdür. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010). ...

Çocuğun otistik olup olmadığını nasıl anlarız?

30 Ocak 2011 Nedir Yorum Yaz

Dil gelişimindeki gecikmenin zeka geriliği, sağırlık gibi nedenlerden kaynaklanmadığı durumlarda çocuğun sosyal iletişimine bakılır. 2 yaşına yaklaşan, motor gelişiminde bir sorun olmayan; yani zamanında yürüyen çocuklarda konuşma yoksa, hele konuşma...

Zihinsel Özürlü (Geri Zekalı) nedir?

24 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Zihni varlığı (akıl, şuur, mantık, idrak, tefekkür vb.) yeterince gelişmemiş olduğundan dolayı, akıllıca düşünemeyen ve ortalamanın (çok) altında entelektüel fonksiyona sahip olan ve belki de bundan dolayı bazen farklı veya anormal davranışlar sergil...

Sosyal Hizmetler (Sosyal Çalışma) nedir?

21 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Sosyal politikanın gayri maddi hizmet alanı olan sosyal çalışma, özürlüler dahil korunmaya muhtaç kişilere sağlık, psiko-sosyal ve manevi danışmanlık, hukuk, finans, gayrimenkul yönetimi, istihdam, kişisel gelişim, mesken temini ve eğitim desteği gib...

Sakatlık Aylığı nedir?

21 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Sakat olarak çalışan veya çalışmakta iken sakatlanan sigortalılara bağlanan yaşlılık (emeklilik) aylığıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmi...

Sakatlık (Ortopedik Özürlülük) nedir?

21 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

ICIDH-10 kodlama sisteminde geçen “Impairment” kavramının karşılığıdır. İnsan yapı ve biçiminin fiziki yönlerinde herhangi bir bozukluk veya eksiklik oluşturarak yine onun bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle kaldıran herhangi bir bedeni ...

Pozitif Ayrımcılık nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Fırsat eşitliğini sağlama ve sosyal hayata tam katılım kapsamında toplumda özellikle özürlülük gibi özel durumları gereği sosyal yönden korunması gereken dezavantajlı gruplara makul seviyede tanınan bazı imtiyazlardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ı...

Paylaşımlı Bakım Ödeneği nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Müdürlükçe onaylanan evde sosyal bakım hizmetleri kapsamında hem bakım kuruluşuna (sosyal bakım elemanına), hem de bakıma muhtaç kişiye verilen aylık paradır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde ya...

Panik nedir?

12 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerçek veya muhtemel bir tehlikeden topluca kaçma teşebbüsüdür. İnsanların, bir tehdit, baskı veya korkulu bir durum ile karşılaştıklarında ortaya aniden çıkan bir kitle davranışıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosya...