Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 3)

Tag Archives: Özel Eğitim

Sosyal Devlet nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sosyal sorunlara değişik yaklaşım ve bunları çözme adına uygulama alanında görülen farklı biçimlerine rağmen, farklı sosyal gruplara yönelik sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan devlettir. Sosyal siyaseti, kendi başına veya katılımcı demokrasi ...

Sosyal Bakım Güvencesi nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bakıma muhtaç kişilere sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik sistemi içinde sağlanan bakım hizmetleri ve (ayni-nakdi) yardımlardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri...

Sosyal Bakım Elemanı nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bakıma muhtaç kişiye sosyal bakım hizmetleri götürebilecek nitelikte olan profesyonel bakıcı (hemşire, yaşlı bakım uzmanı, sertifikalı bakıcı veya sosyal bakım alanında belirli yıl tecrübesi olan eleman), profesyonel psiko-sosyal ve manevi meslek ele...

Sosyal Bakım Eğitimi nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bakıma muhtaç kişilerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları sosyal bakım hizmetlerinin teorik-bilimsel boyutlarını ve fiili uygulama tekniklerini ele alan mesleki eğitimdir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web...

Sosyal Bakım Bilimi nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Teorik, metodik ve spesifik meslek ağırlıklı modelleriyle sosyal hizmetler, hemşirelik (kronik hasta, özürlü ve yaşlılara yönelik bakıcılık) ve tıp biliminden müteşekkil multi-disipliner bir bilim dalıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyl...

Sefih nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kuran terminolojisi olan sefih, hem dünyevi, hem de uhrevi manada tasarruflarında isabet kaydedemeyen, budalalığa varan, maddi ve manevi yönden hafif ve fikirsiz kişidir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web ...

Sağlık Kurulu Raporu nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sağlık kurulu tarafından özürlü kişiye özürlülük ölçütüne göre özür durumunu gösteren belgedir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyare...

Psiko-Motor Davranışlar nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Duyu organlarının, zihin ve kasların birlikte çalışması neticesinde ortaya çıkan davranışlardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyar...