Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 3)

Tag Archives: Özel Eğitim

Sosyal Bakım Elemanı nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bakıma muhtaç kişiye sosyal bakım hizmetleri götürebilecek nitelikte olan profesyonel bakıcı (hemşire, yaşlı bakım uzmanı, sertifikalı bakıcı veya sosyal bakım alanında belirli yıl tecrübesi olan eleman), profesyonel psiko-sosyal ve manevi meslek ele...

Sosyal Bakım Eğitimi nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bakıma muhtaç kişilerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları sosyal bakım hizmetlerinin teorik-bilimsel boyutlarını ve fiili uygulama tekniklerini ele alan mesleki eğitimdir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web...

Sosyal Bakım Bilimi nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Teorik, metodik ve spesifik meslek ağırlıklı modelleriyle sosyal hizmetler, hemşirelik (kronik hasta, özürlü ve yaşlılara yönelik bakıcılık) ve tıp biliminden müteşekkil multi-disipliner bir bilim dalıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyl...

Sefih nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kuran terminolojisi olan sefih, hem dünyevi, hem de uhrevi manada tasarruflarında isabet kaydedemeyen, budalalığa varan, maddi ve manevi yönden hafif ve fikirsiz kişidir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web ...

Sağlık Kurulu Raporu nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sağlık kurulu tarafından özürlü kişiye özürlülük ölçütüne göre özür durumunu gösteren belgedir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyare...

Psiko-Motor Davranışlar nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Duyu organlarının, zihin ve kasların birlikte çalışması neticesinde ortaya çıkan davranışlardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyar...

Psiko-Metrik Psikoloji nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Psikolojik verilerin çözümlenmesi için, test, ölçek ve istatistiki metot-teknikler geliştirme ve bu konularda araştırmalar yapmakla ilgilenen psikoloji dalıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde ...

Psiko-Metri nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Ruhi-zihni hareketleri ve hadiseleri ölçme tekniklerinin bütünüdür. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010). ...

Çocuğun otistik olup olmadığını nasıl anlarız?

30 Ocak 2011 Nedir Yorum Yaz

Dil gelişimindeki gecikmenin zeka geriliği, sağırlık gibi nedenlerden kaynaklanmadığı durumlarda çocuğun sosyal iletişimine bakılır. 2 yaşına yaklaşan, motor gelişiminde bir sorun olmayan; yani zamanında yürüyen çocuklarda konuşma yoksa, hele konuşma...

Zihinsel Özürlü (Geri Zekalı) nedir?

24 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Zihni varlığı (akıl, şuur, mantık, idrak, tefekkür vb.) yeterince gelişmemiş olduğundan dolayı, akıllıca düşünemeyen ve ortalamanın (çok) altında entelektüel fonksiyona sahip olan ve belki de bundan dolayı bazen farklı veya anormal davranışlar sergil...

Sosyal Hizmetler (Sosyal Çalışma) nedir?

21 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Sosyal politikanın gayri maddi hizmet alanı olan sosyal çalışma, özürlüler dahil korunmaya muhtaç kişilere sağlık, psiko-sosyal ve manevi danışmanlık, hukuk, finans, gayrimenkul yönetimi, istihdam, kişisel gelişim, mesken temini ve eğitim desteği gib...

Sakatlık Aylığı nedir?

21 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Sakat olarak çalışan veya çalışmakta iken sakatlanan sigortalılara bağlanan yaşlılık (emeklilik) aylığıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmi...