Etiketler: Sanat

Sanat

Sinopsis Nedir?

Sinopsis kelimesi Fransızcadan gelmekte olup “bir bakışta okunabilen” anlamına gelmektedir. Sinemada anlatılacak hikayenin genel hatlarını belirten metindir. Bir çeşit özet...

Sanat

Sanat nedir?

1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün üretkenlik: “Bir oyunun...

Sanat

Saray nedir?

Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.

Sanat

Destan nedir?

Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olayları konu alan şiir.

Sanat

Sarnıç nedir?

Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu.

Sanat

Dinamizm nedir?

Betimlemelerde canlılığı ve hareketliliği veren özellik.

Sanat

Tonoz nedir?

Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü sistemi. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Sanat...

Sanat

Seramik nedir?

Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek gibi el sanatı ürünleri.