Tagged: Sanat

Sinopsis Nedir?

Sinopsis kelimesi Fransızcadan gelmekte olup “bir bakışta okunabilen” anlamına gelmektedir. Sinemada anlatılacak hikayenin genel hatlarını belirten metindir. Bir çeşit özet...

Sanat nedir?

1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün üretkenlik: “Bir oyunun...

Çağ nedir?

Kendine özgü bir özellik taşıyan, tarihin ayrıldığı zaman parçalarından her biri.

Paye nedir?

Yapıda örülerek yapılan taşıyıcı eleman.

Perspektif nedir?

Resmin iki boyutlu ortamında, üçüncü boyut (derinlik), yanılsaması vermek için kullanılan teknik.

Destan nedir?

Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olayları konu alan şiir.

Saray nedir?

Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.

Dinamizm nedir?

Betimlemelerde canlılığı ve hareketliliği veren özellik.

Sarnıç nedir?

Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu.