Etiketler: Sanat

Sinopsis Nedir?

Sinopsis kelimesi Fransızcadan gelmekte olup “bir bakışta okunabilen” anlamına gelmektedir. Sinemada anlatılacak hikayenin genel hatlarını belirten metindir. Bir çeşit özet...

Sanat nedir?

1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün üretkenlik: “Bir oyunun...

Dinamizm nedir?

Betimlemelerde canlılığı ve hareketliliği veren özellik.

Sarnıç nedir?

Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu.

Tonoz nedir?

Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü sistemi. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Sanat...

Yazıt nedir?

Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe.

Seramik nedir?

Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek gibi el sanatı ürünleri.

Vitray nedir?

Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya resim. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer...

Mağara nedir?

Bir yamaca ve kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanabilen yer kovuğu.