Başlangıç » Etiket Arşivi Sanat

Tag Archives: Sanat

Sinopsis Nedir?

31 Ekim 2014 Nedir Yorum Yaz

Sinopsis kelimesi Fransızcadan gelmekte olup “bir bakışta okunabilen” anlamına gelmektedir. Sinemada anlatılacak hikayenin genel hatlarını belirten metindir. Bir çeşit özet denilebilir. Bir filmin senaryosunun giriş, gelişme ve sonuç bölü...

Sanat nedir?

25 Aralık 2010 Nedir Yorum Yaz

1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün üretkenlik: “Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi.” -T. Buğra. 2. Belli bir uygarlığın veya t...

Vitray nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya resim. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Sanat Tarihi 1-2 (Hazırlayan: Aynur Eser)” Ders Notlarında...

Agora nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Yunan klasik döneminde; sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Sanat Tarihi 1-2 (Hazırlayan: Aynur Eser)” Ders Notlarından Derlenmi...

Mozaik nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Sanat Tarihi 1-2 (Hazırlayan: Aynur Eser)”...

Akım nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, tarz. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Sanat Tarihi 1-2 (Hazırlayan: Aynur Eser)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02...