Tagged: Sanat

Sanat

Sinopsis Nedir?

Sinopsis kelimesi Fransızcadan gelmekte olup “bir bakışta okunabilen” anlamına gelmektedir. Sinemada anlatılacak hikayenin genel hatlarını belirten metindir. Bir çeşit özet...

Sanat

Vitray nedir?

Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya resim. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer...

Sanat

Mağara nedir?

Bir yamaca ve kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanabilen yer kovuğu.

Sanat

Agora nedir?

Yunan klasik döneminde; sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer...

Sanat

Mozaik nedir?

Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi. Kaynak:...

Sanat

Akım nedir?

Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, tarz. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık...

Sanat

Müze nedir?

Sanat ve bilim eserlerinin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.

Sanat

Anaerkil nedir?

Kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme düzeni.