Etiketler: Sanat

Sanat

Sinopsis Nedir?

Sinopsis kelimesi Fransızcadan gelmekte olup “bir bakışta okunabilen” anlamına gelmektedir. Sinemada anlatılacak hikayenin genel hatlarını belirten metindir. Bir çeşit özet...

Sanat

Sanat nedir?

1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün üretkenlik: “Bir oyunun...

Sanat

Akım nedir?

Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, tarz. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık...

Sanat

Müze nedir?

Sanat ve bilim eserlerinin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.

Sanat

Anaerkil nedir?

Kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme düzeni.

Sanat

Natürmort nedir?

Bitki ve meyve gibi doğal ve hareketsiz varlıkları konu alan tasvir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık...

Sanat

Anatomik

İnsan vücudunun anatomisi (beden yapısı) ile ilgili.

Sanat

Nef nedir?

Kilise mimarisinde apsise dik yada paralel olarak yer alan ve birbirlerinden sütun yada paye dizileriyle ayrılan uzunlamasına mekanlara verilen ad....

Sanat

Avlu nedir?

Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan.

Sanat

Obje nedir?

Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık.