Başlangıç » Etiket Arşivi Veterinerlik (page 2)

Tag Archives: Veterinerlik

Pseudotuberkuloz’lu et muayene bulguları nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hayvanlarda genel bir kaşeksi görülür. Prekrural, preskapular, bronşiyal ve sublumbal lenf yumruları şişmiş, içlerinde yeşil sarı renkli kazeöz odaklar vardır. Hastalık tüberküloz ile karıştırılabilir. Lezyonların yeşilimtırak sarı manzarası ve hasta...

Pseudotuberkuloz (lymphadenitis caseosa) nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tüberkül benzeri kazeifiye nödüllerin  oluşumuyla seyreden,  fakat asidoresistan olmayan mikroorganizmalar tarafından  meydana getirilen hastalık anlaşılır. Hastalığın yayılışı solunum ve sindirim sistemiyle olup, genelde koyuların kırkılması, kuyruk...

Ketozis in nedenleri nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Nedenleri: Hastalığın nedeni yüksek süt verimli ineklerde sağmal dönemde oluşan enerji açığıdır. Bu ya rasyondaki enerji azlığından ya da gıda alımını azaltan birçok hastalıktan meydana gelir. Hayvanların aşırı yağlanması ve hareketsizlik önemli rol ...

Koyun ve keçi eti arasındaki farklar nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Koyun etinde deri altında örtü halinde yağ bulunur. Özellikle bel ve kuyruk bölgesi yağlıdır. Keçide ise deri altında yağ bulunmaz. Yüzey yapışkan olduğundan çok defa kıl taşır. Keçi eti koyundan daha keskin kırmızıdır. Bu etlerde karakteristik keçi ...

At ve sığır eti birbirinden nasıl ayrılır?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

At ve sığır arasında iskelete ait ayırımlar çok belirgindir. Genelde at eti kıyma haline getirilerek ürünlerde kullanıldığı için ayırım serolojik metotlarla yapılabilir. Bununla beraber at eti; göze çarpacak kadar koyu kırmızıdır. Hava temasında oxym...

Sarılık nedir? Çeşitleri nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Birçok hastalık sonucunda safra renk maddelerinin vücut dokularında toplanması, diğer bir ifade ile bilurubin ve biliverdin gibi safra boya maddelerinin kana geçmesi sonucunda damarların intiması, konjuktiva, bağ doku, vücut yağları, kalp kapakçıklar...

Kangren nedir? Makroskopik türleri nelerdir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Büyük çapta özel bir nekroz olayı olup, çoğunlukla dokuların kansız kalarak beslenememeleri sonucu ölmeleri ve ardından da saprofit kokuşma bakterileriyle enfekte olmalarıdır. §  Kuru kangren §  Islak kangren §  Gazlı kangren Kaynak: Prof. Dr. Mustaf...