Başlangıç » Nedir » Taklidi İman ve Tahkiki İman nedir?

Taklidi İman ve Tahkiki İman nedir?

Posted by: Sedat Aslan 4 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Taklidi İman ve Tahkiki İman nedir? İlahiyat

Taklidi İman: Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, kişi imanı aklî ve dinî delillerle güçlendirmediğinden dolayı sorumludur.

Tahkiki İman: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ise tahkîkî iman denir. Aslolan her müslümanın tahkîkî imana sahip olması, neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımasıdır.2011-05-04