Başlangıç » Nedir » Tasarımı(Dizaynı) Etkileyen Faktörler nelerdir?

Tasarımı(Dizaynı) Etkileyen Faktörler nelerdir?

Posted by: Akif AKBULUT 18 Nisan 2010 Yorum Yaz

Tasarımı(Dizaynı) Etkileyen Faktörler nelerdir? Tasarım
Tasarım bazı kaynaklarda konstrüksiyon ile eş anlamda kullanılmaktadır. Gerçekte farklı olan bu kavramlardan tasarım, konstrüksiyon kapsa­maktadır. Tasarım aşamaları bilgi toplama çalışma­larıyla başlar. Üretilmesi istenen veya düşünülen ürüne ait tüketici istekleri, satış fiyatı limitleri, ka­lite standartları, fonksiyon özellikleri ve diğer bilgiler bir araya getirilerek önce ekonomik olabilirlik araş­tırması yapılır. Buradan elde edilen sonuçlar tekno­lojik bilgi, malzeme, makine olanakları, işgücü ve diğer bilgilerle birleştirilerek ürün tasarımı veya ürün geliştirme çalışmaları yapılır. Çalışmaların so­nunda görünüş, fiziksel özellikler, biçim, hangi malzemelerden yapılacağı ve imalat metotları belirlenerek tasarım tamamlanmış olur. Ürünün bir süre deneme olarak üretilmesi sonunda önceden görülemeyen ak­saklıklar görülebilir ve daha verimli yöntemler geliştirilebilir.
Kaynak: ÇELBİŞ, Ü., Tasarım Metodolojisi Ders notları, M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, Anasat Dalı, İstanbul2010-04-18