Başlangıç » Nedir » Türkler İslâm medeniyetine hangi alanlarda katkıda bulunmuşlardır?

Türkler İslâm medeniyetine hangi alanlarda katkıda bulunmuşlardır?

Posted by: Sedat Aslan 6 Haziran 2010 Yorum Yaz

Türkler İslâm medeniyetine hangi alanlarda katkıda bulunmuşlardır? İlahiyat
Türklerin kurdukları medreselerde tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf gibi dinî ilimlerle, matematik, astronomi, tıp, fizik gibi müspet bilimler alanında da çalışmalar başlatılmıştır. Buralardan Ebu Hanife, Maturîdi, Zemahşerî, Razî gibi din alimleri, Harezmi, Bîruni, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi müspet ilimlerle ilgilenen bilim adamları yetişmiştir.
Dinî ilimler alanında yetişmiş alimler:
· Ebu Hanîfe
Maturidî
Zemahşerî
Raz'i
Müspet (Fen) ilimleri alanında yetişmiş alimler:
Harezmî
Biruni
Uluğ Bey
Ali Kuşcu
vb.
Türkler İslam inancını sanat eserlerinde somutlaştırmış, sanatla İslam'ı kaynaştırmalardır. İslam sanatlarında, sonsuzluk ifade eden girift çizgiler, soyut kavramlar kullanmışlardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-06-06