3 Ekim 2010

Ulaştırma Bakanlığı’nın görevi nedir?

Ulaşım
Ulaşım

Ulaştırmave hahaberleşmeizmetleri 27 Mayıs 1939 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Ulaştırma Bakanlığının görevleri; ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarmilli güvenlikak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, takip etmek ve denetlemektir.

Ulaştırma Bakanlığı merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından meydana gelir. Ulaştırma Bakanlığındaki önemli ana hizmet birimleri şunlardır:

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü: Devletçe yaptırılacak demir yolları, limanlar, barınaklar, kıyı koruma yapıları, hava meydanlarının ve bunlarla ilgili tesislerin, plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü: Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki kara yolları üzerinde yapılan kara yolu taşımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve ulusal güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaştırma hizmetlerine uyumunu sağlayıcı önlemleri almakla görevlidir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Türkiye Hava Sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, günümüzde Devlet Hava MeHavacılıkşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.

Haberleşme Genel Müdürlüğü: Posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulması ve geliştirilmesi itelekomünikasyonn birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Trafik ve İlkyardım Eğitimi 1-2 (Hazırlayan: Hasan YALÇIN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02Eğitim.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...