Başlangıç » Nedir » Uzmanlık gücü nedir?

Uzmanlık gücü nedir?

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 29 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Uzmanlık gücü nedir? Organizasyon Yöneticilik

Liderin sahip olduğu özel bilgi, uzmanlık, beceri ve tecrübeden doğar. Bacon’un ‘Bilgi güçtür’ deyişi bunu ifade etmektedir. Bilgi ne kadar önemli ise ve ne kadar az kişi bu bilgiye ulaşabiliyorsa kişinin sahip olduğu uzmanlık gücü o kadar fazladır.

Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011).


2011-05-29