12 Temmuz 2010

Vitaminler üzerine önceki ve günümüzdeki yaklaşım

Beslenme
Beslenme

Önceleri, besinlerle insanların gerek­sinim duydukları tüm vitaminleri alabil­dikleri ve sağlıklı bireyler için fazladan vitamin takviyesine ihtiyaç olmadığı gö­rüşü ağırlıktaydı. Zamanımızdaysa, bu görüş değişerek insanlar eskiye göre da­ha çok vitamin tüketmeye başladılar. Bu nedenle, diğer besinsel faktörlerin (mine­raller gibi) yanında vitamin üretimi de, ilaç üretiminde önemli bir sektöre dönüş­tü.

Vitaminlerin gerek tekli, gerekse de çoklu hazırlanan preparatları, özellikle de ekonomik ve teknolojik açıdan geliş­miş olan ülkelerin ilgili bilimsel kuruluş­larının RDA (günlük alınması gereken) önerileri doğrultusunda kitlelerin yoğun kullanımına sunuldu. Zamanımızda vita­min sektörü, ilaç endüstrisi içinde önem­li bir yer işgal etmekte ve sağlık harca­malarındaki payı da gittikçe artmakta. Son 15-20 yıl içinde özellikle vitaminle­rin, yaşlılık, kronik ilaç kullanımı ve bir­çok hastalığın tedavisine olan olumlu katkıları bilimsel araştırmalara konu ol­duğu gibi, insanların da yoğun ilgisini çe­kiyor.

Kaynak: Prof. Dr. Cemil Çelik (TÜBİTAK Başkan Danışmanı), “Sağlıklı yasamın vazgeçilmezleri – Vitaminler”,  Bilim ve Teknik, Mart 2005. 

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...