Başlangıç » Nedir » Yüce Allah'ın “Kelam” sıfatları ne anlama gelir?

Yüce Allah'ın “Kelam” sıfatları ne anlama gelir?

Posted by: Sedat Aslan 14 Şubat 2011 Yorum Yaz

Yüce Allah'ın “Kelam” sıfatları ne anlama gelir? İlahiyat

 Bir manayı belirten, bir maksadı anlatan söz demektir. Yüce Allah Kelam sıfatı ile de vasıflanmıştır. O'nun kelamı (sözü) harf ve sesten beri ve kadîmdir (başlangıcı yoktur.)

Yüce Allah, kendi kadîm kelamını, dilediği zaman şanına uygun bir şekilde meleklerine işittirir, bildirir ve anlatır.
Allahü Teala'nın peygamberlerine dilediği şeyleri vahy ve ilham etmiş olması da bu kelam sıfatının bir tecellisidir. Semavî kitablar hep bu Kelam sıfatı ile meydana gelmiştir. “Kelâm-ı Kadîm” dediğimiz Kur'an-ı Kerîm de bu sıfatlarla Peygamberimize inmiş ve asırlardan beri hidayet rehberliği yapmıştır.
Kaynak: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali.2011-02-14