Başlangıç » Etiket Arşivi Kalite (page 3)

Tag Archives: Kalite

Bilimsel problem çözme basamakları neler olmalıdır?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Problemi belirle Problemi formüle et Çözüm alternatifleri üret Çözümü uygula Sonuçları değerlendir. Kaynak:Milli Prodüktivite Merkezi Teknik Müşaviri Dr. F. Zehra Özkan’ın “Problem Çözme Teknikleri” sunumundan derlenmiştir (Derleme zamanı: 24/04/2011...

Problemlerin varlığı nelere sebep olur?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Problemlerin varlığı: yakınmalara zor, elverişsiz olağan dışı durumlara, tekrarlayan bozulmalara sebep olur. Kaynak:Milli Prodüktivite Merkezi Teknik Müşaviri Dr. F. Zehra Özkan’ın “Problem Çözme Teknikleri” sunumundan derlenmiştir (Derleme zamanı: 2...

Problem nedir?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen olaylara denir. Özetle, hakkında araştırma yapılacak, düşünülecek ve çözülecekdurumdur. Kaynak:Milli Prodüktivit...

VDA nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

VDA (Verband der Automobilindustrie), otomobil endüstri için Alman kalite yönetim sistemidir. VDA, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği’ni ifade eder. Kaynak: www.OtomotivBilgi.Com ...

Ürün ve hizmet garantisi nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Garantiyi, ürün garantisi ve hizmet (işçilik ve parça) garantisi olarak ikiye ayırmak gerekir. Ürün garantisini şirketler, hizmet garantisini ise yetkili servisler verir. Ancak hizmet garantisi de kendi içinde işçilik ve parça garantisi olarak ikiye ...

Uygunluk Kalitesi Nedir?

3 Eylül 2010 Nedir Yorum Yaz

Uygunluk kalitesi, önceden belirlenen ve açık bir şekilde ortaya konan spesifikasyonları sağlayan ürünleri üretme veya servis sunma konusunu içerir. Bu, dizayn kalitesi ile belirlenen spesifikasyonlara üretim esnasında uyma derecesidir. Belirli bir u...

Etkili toplantı nasıl düzenlenir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

· Toplantı öncesi- toplantı süresi- toplantı sonrası bir bütünlük arz etmeli. İletişim güçlü olmalı, lider devrede ise takım ruhu toplantıya yansımalı, katılanlar enerji alarak toplantıyı bitirmeli. Karar almada yan etkileri görmeli, şeytanın avukatı...

Zaman yönetimi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir yaşam tarzının, bir hayat felsefesinin gereği, hayata bir bütün olarak bakmanın, hayatı bölümlendirmemenin gereği bir kültürel durumu ve anlayışı ifade eder. Zaman, hayata verdiklerimizle ve yaptıklarımızla anlam kazanır. Kaynak: Bekir ERDOĞAN (M...

Pareto İlkesi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Zamanın; %80’nini önemsiz sorunlara ayırırız ancak bu oran çıktı ve başarının %20’sini oluşturur. Ancak önemli sorunlara ayrılan %20 zamana karşılık %80’lik bir başarı ve çıktı oluşturur. Kaynak: Bekir ERDOĞAN (MEB Personel Genel Md. Yrd.), 09-20 Şub...

Toplantılarda kesintiler nasıl oluşur?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

• Davetsiz misafirler •   Telefonlar •   Açık bürolar •   Zamansız toplantılar Özetle: “Yaşam bir kesintiler silsilesidir” Kaynak: Bekir ERDOĞAN (MEB Personel Genel Md. Yrd.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca...

Zaman nasıl etkili kullanılır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

  Zamanı etkili kullanmak için alttaki konu başlıkları öncelikleri belirleyebilir. Eğitim Planlama Sistem Oluşturmak İnsanlarla İlişkiler Kurmak Ve Bu İlişkileri Sürdürmek Hedef Belirlemek, Görev Vermek Bu Hedeflerin Benimsenmesini Sağlamak Kaynak: B...

Zaman yönetimi açısından okumak nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Okumak bir zorunluluktur fakat zaman yönetiminde; • Neyi okumalı •   Okumayı planlamak •   Anlayarak okumak •   Okuma testi ve hızlı okuma •   Önceden inceleme •   Konsantre olmak önemlidir. Kaynak: Bekir ERDOĞAN (MEB Personel Genel Md. Yrd.), 09-20 ...