Günlük Arşiv: Ekim 9, 2018

Dil Bilgisi

Anaokulu Nedir?

Öğrenim çağına henüz gelmemiş iki ile altı yaş arasındaki çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kuruluşu.

Dil Bilgisi

Paranoya Nedir?

Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı.

Dil Bilgisi

Merkür Nedir?

Güneş sisteminin Güneş’e en yakın olan gezegeni, Utarit.

Dil Bilgisi

Yöre Nedir?

Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal.

Dil Bilgisi

Çoban Nedir?

Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse.

Dil Bilgisi

Mızıkçı Nedir?

Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan.