Daily Archive: Ekim 2, 2021

Astronomi

Astronomi Nedir?

Gök cisimlerinin yapılarını, hareketlerini, uzaydaki yerlerini, birbirlerine olan uzaklıklarını ve bunlarla ilgili olan bütün hususları inceleyen ilim, gök bilimi, felekiyat....

Astronomi

Astrolog Nedir?

Yıldızların durum ve hareketlerinden geleceğe ait hükümler çıkaran kimse, müneccim. Fransızca kökenli bir kelimedir. Astrolog