Daily Archive: Ekim 10, 2021

Astronomi

Fey-i Zeval Nedir?

Güneşin doğu ufku ile batı ufku arasındaki göğün tam tepe noktasında bulunduğu sıradaki bir cismin gölgesi. Arapça kökenli bir kelimedir....