Başlangıç » Yazar Arşivi Mustafa Atmaca

Yazar Arşivi : Mustafa Atmaca

Laminer akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu, fakat büyük akım hızlarında oluşan enerji kaybının ise yaklaşık olarak ortalama akım hızının kares...

Kanal nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıvının kısmi dolu olarak iletildiği kapalı akış yolları ise serbest yüzeye sahip olmaları dolayısıyla “kanal” olarak adlandırılırlar ve boru sınıfına girmezler. Yüzey suyu drenajı (yağmur sularının uzaklaştırılması) veya atıksu drenajı sisteminde, s...

Boru nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara basınçlı akım (cebri akım) adı verilmektedir. Uygulamada, basınç altında sıvı nakleden kapalı akış yollar...

Basınçlı (Cebri) akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Borularda akışın atmosferle temas eden hiçbir akışkan parçacığının olmaması ve tamamen enkesiti doldurarak akması söz konusudur. Bu tip akımlara “basınçlı akım” (cebri akım) adı verilmektedir. ...

Kaç çeşit sıvı akışı vardır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Türbülanslı ve laminer akış Permanant ve permanant olmayan akım Üniform ve üniform olmayan akım Permanant ve üniform akış Permanant olmayan üniform akış Permanant olmayan üniform olmayan akış Permanant olan üniform olmayan akış Kaynak: Yrd. Doç. Dr. ...

Akışkanlar mekaniği kaç kısma ayrılır?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Akışkanlar mekaniği 3 bölüme ayrılır. Hidrostatik: Durgun akışkanların durumunu inceler Kinematik: Hareket halindeki akışkanın yalnız hız ve akım çizgileri ile ilgilenir. Hidrodinamik: Hareket halindeki akışkanın hız ve ivmeleri ile akışkana etkiyen ...

Akışkanlar mekaniği ve hidrolik

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Pratik problemlere teorik çözümler getirememiş olmasından, teorik hidrodinamik problemlerin çözümünde yeterince etkili olamamıştır. Buna karşılık Ampirik Hidrolik ise deneysel olarak elde ettiği ampirik bilgileri teori üzerine oturtamadığından çok sı...

Laminer ve türbülans akımlar

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu, fakat büyük akım hızlarında oluşan enerji kaybının ise yaklaşık olarak ortalama akım hızının kares...

Yersel enerji kaybı nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Yersel enerji kayıpları, borudaki akış yolunun özelliğine bağlı olarak, akışın hızında doğrultu ve şiddetçe değişiklikler gösteren durumlardan doğan kayıplardır. Sürekli enerji kaybı, boru boyuna bağlı olurken, yersel enerji kaybı yersel değişiklikle...

Borularda laminer ve türbülanslı akım

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Laminer ve türbülanslı akım, Reynolds sayısı ile belirlenmektedir. Reynolds'un çeşitli borularda yaptığı birçok deneylerde laminer akımdan türbülanslı akımlara geçişin sadece akım hızına (V) değil, boruların iç çapı (D), sıvının birim kütlesi (ρ...

Türbülanslı akım nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

1883 yılında Reynolds’un yapmış olduğu deneylerde, küçük akım hızlarında meydana gelen enerji kaybının, ortalama akım hızı ile doğru orantılı olduğunu, fakat büyük akım hızlarında oluşan enerji kaybının ise yaklaşık olarak ortalama akım hızının kares...