Başlangıç » Nedir » İşletme etkinliği sonucu sağlanan fonlar nelerdir?

İşletme etkinliği sonucu sağlanan fonlar nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

İşletme etkinliği sonucu sağlanan fonlar nelerdir? Girişimcilik
İşletmeler çalıştıkları dönemde zamanla ciddi büyüklükte fonlar oluşturabilirler. Bu fonlar şunlardır:
Amortismanlar: İşletmenin taşınmayan malları ile makine, araç ve demirbaşlar gibi değerler, kullanım sonucu aşınır ve yıpranır. Bu aşınma ve yıpranma karşılığında kardan ayrılan paya amortisman denir. Kullanılan makinenin amortismanı için ayrılan pay zamanla çok büyük rakamlara ulaşarak bir fon oluşturabilir.
Yedek akçe: Çalışmalardan elde edilen kardan ayrılarak işletmede tutulan paraya denir. Bu da zamanla büyük bir fon oluşturabilir.
Dağıtılmayan karlar: Vergiden sonraki dağıtılmayıp işletmede tutulan kara denir.
Yeniden değerleme değer artış fonları: Yeniden değerleme sabit kıymetler için kullanılan bir deyimdir. Bina, taşıt vb. mallar zaman içinde değer kazanır ve işletmel­er için fon oluşturur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 2 (Hazırlayan: Muhammet KIRKAYAK – Yaşar KÜŞÜM)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-03-13