Başlangıç » Nedir » Kurumsal kalite nedir?

Kurumsal kalite nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Kurumsal kalite nedir? Kalite
Kurum boyutunda kaliteye bakacak olursak daha farklı anlamlar yüklememiz mümkündür. Farklı bir yaklaşımla kalite bir hayat felsefesi, bir yaşam tarzı, israfın önlenmesi, daimi iyileştirme süreci olarak görülmektedir. Akgül’e (1999, 37) göre kalite, her şeyden önce bir
“saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir:
Kurum dışında vatandaşlara saygı,
Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı,
Çalışma grupları içinde, çalışanların yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı olarak da ifade etmektedir.
Ayrıca bir kurumda kaliteyi sağlayabilmek için; insan gücü, materyal, makine, yöntemden oluşan dört unsurun mükemmel olarak işlemesi gerekmektedir (Cafoğlu, 1996, 10).
Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları; liderlik kalitesi, yönetim kalitesi, insan kalitesi, sistem kalitesi, süreç kalitesi, donanım kalitesi, iş kalitesi, hizmet kalitesi, iletişim kalitesi ve hedeflerin kalitesi sıralamak mümkündür.
Kaynak: H. Ömer GÜLSEREN (MEB Personel Genel Müdürlüğü Uzman Öğretmen), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03