3 Mart 2010

Mesleki etiğin alfabesi

Dünyadaki hızlı değişim, yaşamın tüm alanlarını hızlı bir dönüşüm sağlarken, en çok da değerlerimizi etkiliyor. O güne kadar yaptıklarımızda ısrar ederek, hayatımızı sürdüremeyeceğimizi fark ettiğimizde değerlerimizi de bir daha gözden geçirmek ihtiyacını duyuyoruz.
Yaşadığımız bu çağda daha adil, daha özgür, daha doğru, daha temiz daha yaşanılır bir dünyayı özlüyoruz, her gün farkında olarak ya da olmadan katkıda bulunduğumuz yozlaşma ve kirlenmeden yakınıyoruz ve her şeyin değişmesini istiyoruz. Ancak biz kendimizi ne kadar değiştirebiliyoruz. Victor Hugo’nun dediği gibi “Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse kendisinden başlamaz”. Belki de değişmeye işimize geldiği gibi kullandığımız ve yorumladığımız kavramların içini doğru bir şekilde doldurarak başlamalıyız.
Evrensel değerler hep vardı, hep olacak, aslında değişen ve geçerliliğini yitiren değerler değil, bizim farklı durumlarda onlara yüklediğimiz anlamlar ve önem. Bizi zorlayan, değerlerimizi değişen yeni durumlara nasıl uyarlayacağımızı bilememek veya koşullar değişti diye değerlerimizden vazgeçerek yenilerinin peşine düşmek. Ancak değerlerini güncelleştirebilen ve özünü feda etmeden yeni durumlara uygulayabilen kişiler, o değerlere gerçekten inanan, sahip çıkan namus ve vicdan ahlakına varmış kişilerdir.
Değerlerle ilgili ise şöyle bir tehlike vardır. Herkes kendi doğru bildiğini yapmaya, sadece vicdanına karşı sorumlu olduğunu söylemeye başlarsa, bir değerler kargaşasıyla karşı karşıya kalırız. Etik, bireysel yargılara bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. O zaman herkesi kendi vicdanının yanı sıra, topluma ve üst değerlere karşı da sorumlu tutacak düzenlemeler yapmak gerekir. İşte bu yüzden etik, ahlaki davranış, eylem ve yargıları ilgilendiren bir konu olarak felsefe ve bilimin önemli bir parçası ve sistematik bir çalışma alanı olmuştur.
Kaynak: Hacer ÖZDOĞAN (Personel Gn. Md. Daire Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Mesleki Etik” Ders Notları, Ankara, 2009.
Share

Beğenebilirsiniz...