Başlangıç » page 12

Kişilik/Şahsiyet nedir?

9 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Diğer ifâdeyle kişilik; bir insanı başkalarından ayıran özelliklerin tamamını, çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği davranış biçimini belirtir ve insanın duygu, tutum ve davranışlarının teşkilâtlanmış, kalıplaşmış, alışkanlık haline gelmiş bütün...

Trafik kazalarının sebepleri nelerdir?

7 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Hangi seviye? En genel manada medeniyet seviyesi. Özele inersek; insanın kendi hayatını ve sağlığını koruma ve kollama seviyesi; başkalarının hak ve hukukuna riayet etmedeki seviyesi; hukuka ve kanunlara karşı saygı seviyesi; ferdî hürriyetinin sınır...

Nefret neye sebep olur?

7 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Hiç kimse saf iyi ya da saf kötü değildir. Çoğu insan affetmenin nefret ettiği kişiyi suçsuz ya da haklı bulduğu anlamına geleceğini sanır. Oysa affetmek, geçmişteki anıların boyunduruğundan kurtulmak, yaşamımızı kontrolü altında tutmasına son vermek...