Ne Nedir

Veterinerlik

Buzağı septisemisinin nedenleri nelerdir?

Hastalığın başlıca etkenleri E.coli bakterisi, Rota ve Corona virüslerdir. § Ağız sütünün yetersiz verilmesi §  Buzağının yaşı §  Gebe ineğin...

Veterinerlik

Raşitizm nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Nedenleri: Kalsiyum, fosfor ve D vitamini noksanlığı sonucu buzağı ve danalarda görülen bir hastalıktır. Kötü ahır şartlarında barındırılan buzağı ve...

Veterinerlik

Kemik erimesi (osteomalazi) belirtileri?

Başlangıçta verim ve kilo kaybı, boğaya gelme aralıklarında düzensizlik ve gebe kalma oranında azalma gibi son derece önemli ekonomik kayıplara...

Siyaset

Büyükşehir Belediye Meclisi

Büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin...

Veterinerlik

Kemik Erimesi (Osteomalazi) nedenleri?

Başlıca nedeni uzun süren fosfor noksanlığıdır. Fosfor noksanlığına yol açan durumlar ise, toprağın fosfor bakımından fakir olması, kurak mevsimlerde yetişen...