Ne Nedir

Alternatif Tıp

İntegratif tıp için preklinik modeller

Birçok integratif yaklaşım (örneğin akıl-vücut yaklaşımlarını içerenler) klinikte test edilmeden önce modellenemez ve bu, sık kullanılan bu tarz tedavilerin özelleştirilmesi...

Alternatif Tıp

Etik ve teröpatik yaklaşımlar

CAM ile ilgili olarak ortaya çıkan sorular hekim tarafındanyanıtlanmalıdır. Toplumdaki CAM uygulamaları malignitelerin önlenmesi, kemoterapi ve radyoterapi sırasında advers etkileri...