Ne Nedir

Tarih

Templum In Antis Nedir?

Templum In Antis Pronaos’ta ante’lerin arasında iki sütunu bulunan tapınaklara verilen ad.

Tarih

Katarizm (Albigensçilik) Nedir?

Katarizm (Albigensçilik)  Bu isim, Yunanca ‘saf-katıksız’ anlamına gelen ‘Kathar’ sözünden gelmektedir. Ortaçağ Avrupa’sında Manici sapkın bir gruba verilen addır. İlk defa IX....

Tıp

Ajite Nedir?

Ajite Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.

Tıp

Operabl Nedir?

Operabl Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )

Ticaret

Ciro – Endorsement Nedir?

Ciro – Endorsement İtalyanca giro kelimesinden dilimize geçmiştir. Bono, çek, poliçe gibi belgelerin başkasına devredilmesi için arkasının imzalanmasıdır.

Tarih

Hint-Avrupa Nedir?

Hint-Avrupa  Baskça, Fince ve Macarca hariç, bütün Avrupa, İran ve Kuzey Hindistan dillerinin dahil olduğu dil ailesine verilen ad.