Ne Nedir

Finans

Dünya Bankası (World Bank) Nedir?

Dünya Bankası (World Bank) 1944 yılı sonrasında, Avrupa’nın yeniden imarına yönelik olarak “Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası(International Bank for...

Finans

Yatırım Fonları (Mutual Funds) Nedir?

Yatırım Fonları (Mutual Funds) Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paraların, yatırım şirketleri tarafından sermaye piyasası araçları ile ulusal veuluslararası borsalarda...

Finans

Oto-Finansman (Bail-in) Nedir?

Oto-Finansman (Bail-in) Çözümleme sırasında ortaya çıkan zararlara finansal kuruluşların sermayedarlarının yanı sıra bu kuruluşlara kredisağlayanların da ortak edilmesi uygulamasıdır.

Otomotiv

Kuru gömlek Nedir?

Kuru gömlek  Silindir bloğunda bulunan silindirik yuvalarına sıkı bir şekilde geçirilen, ince çeperli çelik veya dökme demir gömleklerdir. 

Finans

Deflatör (Deflator) Nedir?

Deflatör (Deflator) Parasal terimlerle (nominal) ifade edilmiş olan bir iktisadi büyüklüğün (örneğin ücretler, hammadde fiyatları, maliyetler vb.)değerinin gerçek değere (reel)...

Otomotiv

Karbüratörün kısımları Nedir?

Karbüratörün kısımları  Karbüratör, ortasında dar bir kısım bulunan silindirik bir boru, yakıt fıskiyesi ve açılıp kapanan bir kelebek supaptan oluşur....