Ne Nedir

Tıp

Fekalit Nedir?

Fekalit Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.

Otomotiv

Kutup başları Nedir?

Kutup başları  Akümülatörün dış tarafında üzerinde ( + ) ve ( – ) işaretleri bulunan, akümülatörden pozitif ve negatif elektrik...

Tarih

Teogoni Nedir?

Teogoni  Tanrıların doğumu ve soy kütüğüne verilen ad.

Kimya

Çözelti Nedir?

Çözelti İki veya daha fazla maddeden oluşmuş homojen karışım.

Kimya

Ürün Nedir?

Ürün Kimyasal reaksiyon sonucu oluşan maddeler.

Tarih

İonlar Nedir?

İonlar  Yunanistan’ın orta ve kuzey kesimlerinde yaşayan ve Dor fetihlerini yol olmadan atlatan halka verilen ad. İonların bir bölümü Anadolu’nun...

Kimya

Mol kesri Nedir?

Mol kesri Bir gazın mol sayısının, gazın içinde bulunduğu karışımın toplam mol sayısına oranı.

Tıp

Siroz Nedir?

Siroz Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin...