Ne Nedir

Hukuk

Hüküm Nedir?

Bir dava mahkemesinin hukuksal uyuşmazlığı çözen son kararıdır.

Hukuk

Balotaj Nedir?

Bir şeçimde adaylardan hiçbirinin kanunun gerekli gördüğü oyu alamamış olması nedeniyle seçim kimsenin kazanamamış olma hali, bu şekilde seçimin sonuçsuz...

Hukuk

Tüzük Nedir?

Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu...

Hukuk

Rehin Nedir?

Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı lehine verilen taşınır veya taşınmaz...