Ne Nedir

Hukuk

Tüzel Kişi Nedir?

Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan.

Hukuk

mütakabil Nedir?

Tekâbül eyleyen, karşı karşıya gelen, karşılıklı durum arzeden.

Hukuk

Kollektif şirket Nedir?

Ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir.

Hukuk

Nisbî hak Nedir?

Ancak belirli bir şahsa veya şahıslara karşı ileri sürülebilen daha geniş bir kitleye karşı kullanılma imkanı olmayan sıradan haklar.

Hukuk

İcra Nedir?

Bir mahkemenin ilamının veya idari bir kararın hükmünün yerne getirmek demektir.

Hukuk

Tahkim Nedir?

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.