Ne Nedir

Kimya

Asit Nedir?

Asit Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir.

Kimya

Dalga Nedir?

Dalga Bir ortamda enerji taşıyan eğilim.

Tıp

Aglütinasyon Nedir?

Aglütinasyon Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır.

Tıp

Patolog Nedir?

Patolog Hastalık nedeni ile dokularda meydana gelen değişimleri inceleyen bilimle uğraşan kişi.