Ne Nedir

Siyaset

Büyükşehir Belediye Encümeni

Belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter,...

Veterinerlik

Sığır vebası nedeni belirtileri nelerdir?

Etken: Sığır vebası virusudur. Bu virus -20 °C’da canlılığını aylarca korur. Belirtileri: Başlangıçta yüksek ateş, iştahsızlık, durgunluk, tüylerin ürpermesi, burunve...

Veterinerlik

Botilismus nedeni ve belirtileri nelerdir?

Nedenleri: Hastalığın etkeni Clostridium botulinum adında bir sporlu bakteridir. Etken çürümüş-kokuşmuş hayvansal ve bitkisel atıklar, kadavralarda bulunur. Belirtileri: Çok hızlı...

Veterinerlik

Buzağı septisemisinin nedenleri nelerdir?

Hastalığın başlıca etkenleri E.coli bakterisi, Rota ve Corona virüslerdir. § Ağız sütünün yetersiz verilmesi §  Buzağının yaşı §  Gebe ineğin...