Başlangıç » Nedir » Performans ölçümü ile bütçe arasında bir ilişki var mıdır?

Performans ölçümü ile bütçe arasında bir ilişki var mıdır?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Performans ölçümü ile bütçe arasında bir ilişki var mıdır? İnsan Kaynakları
Performans ölçüm sonuçları ile bütçe arasındaki bağlantı, performans esaslı bütçeleme aracılığıyla kurulmaktadır. Performans bilgisinin bütçe sürecinde nasıl kullanıldığına ilişkin olarak 2005 yılında OECD ülkelerini kapsayan bir anket yapılmıştır. Bu anket ile OECD ülkelerinde performans ölçüm ve değerlendirme sistemlerinin nasıl oluşturulduğu ve geliştirildiği incelenmektedir. Bu araçların nasıl kullanıldığı ve pratikte nasıl çalıştığı, performans bilgisinin bütçeleme ve yönetimde karar alma sürecinde kullanılıp kullanılmadığı veya nasıl kullanıldığı ile performans bilgisinin kullanılmasını veya kullanılmamasını hangi faktörlerin etkilediği incelenmektedir. Bu ankete cevap veren ülkelerin %79’u performans sonuçlarının Maliye Bakanlığı ile diğer harcamacı bakanlıklar arasındaki bütçe görüşmelerinin bir parçası olarak kullanıldığını belirtmişlerdir [1]. Performans bilgisi görüldüğü gibi en azından bütçe müzakere sürecinin bir parçasıdır, fakat asıl önemli olan, bu bilgilerin müzakere sürecinde nasıl kullanıldığıdır.
Performans esaslı bütçelemenin tek bir tanımı yoktur. Bütçe ile çıktı/sonuç göstergeleri arasındaki bağlantı kurulmasında temel olarak üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar;
Sunuma yönelik bütçeleme yaklaşımı,
Performans bilgisi kullanılan bütçeleme yaklaşımı (dolaylı bağlantı yaklaşımı) ve
Doğrudan bağlantı yaklaşımıdır.
Kaynak:
[1] Curristine Teresa (2005), Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire, OECD Journal on Budgeting- Volume 5- No. 2- ISSN 1608-7143, 2005, p. 103.2010-03-13