12 Temmuz 2010

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hukuki Mevzuatı ne zaman uygulamaya geçirildi?

Denizcilik
Denizcilik
AB’nin 94/25/EC sayılı Direktifi esas alınarak hazırlanan “Gezi Tekneleri Yönetmeliği” 02/04/2002 tarih ve 24174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 94/25/EC no’lu Direktifin 2003/44/EC no’lu Direktif ile revize edilmesi sebebiyle, Gezi Tekneleri Yönetmeliği de revize edilmiş ve Yeni Yönetmelik 28/12/2006 tarihinde RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sektörün Yönetmelik koşullarına adaptasyonu ve piyasa gözetimi ve denetimi alt yapısının tamamlanması amacıyla Yönetmeliğin uygulaması 31/05/2005 tarihine kadar ertelenmiştir. Yönetmelik kapsamındaki gezi teknelerinin ve bileşenlerinin 01/06/2005 tarihinden itibaren iç piyasaya “CE” uygunluk işareti ile sunulması zorunluluğu getirilmiştir
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...