Başlangıç » Nedir » Psikoanalitik/Psikoanaliz yaklaşım

Psikoanalitik/Psikoanaliz yaklaşım

Posted by: Aslıhan DEMİR 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Psikoanalitik/Psikoanaliz yaklaşım Psikoloji
Psikolojinin gelişmesinde önemli yeri olan bir kişi de Sigmund Frud (1856-1939)’dur. Freud, birey davranışlarını psikoanalitik açıdan ele almıştır. Freud bilinçdışı süreçler üzerinde durmuştur. Bilinçdışı süreçler, insanın farkında olmadığı, ancak yine davranışı etkileyen düşünce, korku ve arzulardır. Freud'a göre çocukluk sırasında anne baba ve toplum tarafından yasaklanan davranışlar, doğuştan gelen içgüdülerden kaynaklanmamaktadır. Freud'a göre bilinçdışı davranışlar, rüyalarda, dil sürçmelerinde, tutumlarda ve bunun yanı sıra sanatsal ya da edebi etkinlik gibi toplumsal olarak onaylanan davranış biçimleriyle ifade edilmektedir.
Bu alanda Freud dışında Bowlby, Erikson, Jung da çalışmalar yapmıştır.
Kaynak: Prof. Dr. Sezen Ünlü, Editör: Prof. Dr. Ayhan Hakan, “Psikoloji”, Anadolu Üniversitesi Yayın No:1288, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:710, ISBN 975-06-0033-9, 2001.2010-05-04