Başlangıç » Etiket Arşivi Alternatif Tıp (page 9)

Tag Archives: Alternatif Tıp

İntegratif tıp için preklinik modeller

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Birçok integratif yaklaşım (örneğin akıl-vücut yaklaşımlarını içerenler) klinikte test edilmeden önce modellenemez ve bu, sık kullanılan bu tarz tedavilerin özelleştirilmesi için bir strateji oluşturulmasına olanak vermez. Bitkisel/Botanik terapiler ...

Tamamlayıcı tedavinin klinik etkinliği var mıdır?

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

NCI ve NCCAM artık CAM ile ilgili pilot çalışmaları ve iyi düzenlenmiş araştırmaları finanse etmeklerdir. 16.1.2005’e kadar ET araştırmaları için NIH bütçe tahsisleri önemli derecede artmıştır. NCI’ın OCCAM Ofisi CAM uygulayıcılarının ifadelerinin al...

Etik ve teröpatik yaklaşımlar

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

CAM ile ilgili olarak ortaya çıkan sorular hekim tarafındanyanıtlanmalıdır. Toplumdaki CAM uygulamaları malignitelerin önlenmesi, kemoterapi ve radyoterapi sırasında advers etkileri önlemek ve/veya rehabilitasyon veya daha sonrasında hastaların deste...

Tamamlayıcı ve alternatif tıpa genel bakış

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezinin (the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) tanımladığı gibi, CAM şu anda konvansiyonel tıbbın parçası olarak görülmeyen bir grup medikal ve sağlık bakım sistemi, uygulaması ...

Tamamlayıcı ve alternatif tıp nedir?

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (Complementary and Alternative Medicine – CAM) konvansiyonel temel medikal tedaviye ek olarak veya onun yerine kullanılan bir dizi tedaviyi tanımlar. Bu başlık altında ruhsal, bedensel ve beyinsel metodlar ile Bitk...

Alternatif Tıp Nedir?

21 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

“Alternatif tıp” bilim dışı bir kavram değil. Bu konuda araştırmalar ve çalışmalar sürüyor. Alternatif tıp kesinlikle klasik tıbbı reddetmez. Aksine onun çaresiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir. Tıbbı aropatik ve homeopatik tıp diye de ayırmak...