Etiketler: Biyoloji

Biyoloji

Çağanoz nedir?

Çağanoz    (Rum.)  hay. Kabukluların ön ayaklılar alt takımından, eti için avlanan, pavuryaya benzer küçük su hayvanı (Carcinus): “Görürsünüz ki dibe çökmüş...

Biyoloji

Çenek nedir?

Bitkilerde embriyonun bir kısmını oluşturan, besin deposu görevi yapan ve ilk oluşan yapraklar.

Biyoloji

Habitat nedir?

Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamıdır.

Biyoloji

Lignin nedir?

Damarlı bitkilerde hücre duvarlarını sertleştirici etki gösteren suda çözünmeyen maddedir.

Biyoloji

Deoksiribonükleik asit nedir?

Birçok organizmanın kalıtsal karakterlerinin tayininde rol oynayan, hücre bölündüğü zaman kendi kopyalarını yaparak oğul hücrelere geçen genetik materyaldir.

Biyoloji

Haploit nedir?

Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre ya da organizmadır.

Biyoloji

Linoleik asit nedir?

Besinle alınması gereken ve memeli hayvanların büyümesi için temel olan yapısında iki çift bağ bulu­nan 18 karbonlu doymamış yağ asididir.