Etiketler: Biyoloji

Biyoloji

Çağanoz nedir?

Çağanoz    (Rum.)  hay. Kabukluların ön ayaklılar alt takımından, eti için avlanan, pavuryaya benzer küçük su hayvanı (Carcinus): “Görürsünüz ki dibe çökmüş...

Biyoloji

Eşey hücresi nedir?

Dişi ya da erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturacak dişi ya da erkek hücredir.

Biyoloji

Kambiyum nedir?

Bitkilerin iletim demetlerinde bir ya da birkaç sıra meristematik hücre tarafından oluşan enine büyümeyi sağlayan dokudur.

Biyoloji

Nükleus nedir?

Ökaryot hücrelerde bir ya da daha fazla sayıda bulu­nan kalıtım materyali olan DNA ile çeşitli organik ve inorganik maddeler kapsayan...

Biyoloji

Fermentasyon nedir?

Bakteri ve mayalarda görülen anaerobik şartlar altında şeker moleküllerinin parçalanarak enerjinin açığa çıktığı reaksiyonlardır.

Biyoloji

Kapalı dolaşım nedir?

Bütün omurgalı hayvanlarda ve bazı halkalı solucanlarda olduğu gibi kanın damar denilen kapalı borular içerisinde dolaşmasıdır.

Biyoloji

Organel nedir?

Ökaryot hücrelerde belirli bir görev yapmak üzere özelleşmiş mitokondri, çekirdek gibi organellerin her biri.