Etiketler: Biyoloji

Biyoloji

Çağanoz nedir?

Çağanoz    (Rum.)  hay. Kabukluların ön ayaklılar alt takımından, eti için avlanan, pavuryaya benzer küçük su hayvanı (Carcinus): “Görürsünüz ki dibe çökmüş...

Biyoloji

Fermentasyon nedir?

Bakteri ve mayalarda görülen anaerobik şartlar altında şeker moleküllerinin parçalanarak enerjinin açığa çıktığı reaksiyonlardır.

Biyoloji

Kapalı dolaşım nedir?

Bütün omurgalı hayvanlarda ve bazı halkalı solucanlarda olduğu gibi kanın damar denilen kapalı borular içerisinde dolaşmasıdır.

Biyoloji

Organel nedir?

Ökaryot hücrelerde belirli bir görev yapmak üzere özelleşmiş mitokondri, çekirdek gibi organellerin her biri.

Biyoloji

Sentromer nedir?

Kromozom üzerinde iğ ipliklerinin bağlandığı özel bir bölgedir.

Biyoloji

Katalizör nedir?

Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran maddedir.

Biyoloji

Organik madde nedir?

Doğal olarak bulunmayıp organizmada metaboliz­ma sırasında meydana gelen maddelerdir.