Etiketler: Biyoloji

Biyoloji

Apoenzim nedir?

Koenzimle birleşerek aktif enzimi teşkil eden enzimin faal olmayan protein kısmıdır.

Biyoloji

Genetik mühendisliği nedir?

Yeni genler ya da gen kombinasyonları oluşturmak için deneysel tekniklerin kullanıldığı mühendislik dalıdır.

Biyoloji

Klorofil nedir?

Fotosentez olayında güneş enerjisini kimyasal ener­jiye çeviren yeşil pigment maddesidir.

Biyoloji

Özümleme nedir?

Canlı organizmanın dışarıdan aldığı besin mad­delerini parçalayıp yeniden kendine özgü maddelere dönüştürmesi.

Biyoloji

Varyasyon nedir?

Bazı karakterler bakımından farklı olma, esas tür tipine göre belirli karakterlerde görülen ayrılıklardır.

Biyoloji

Biyosfer nedir?

Canlı organizmaların birbirleri ile ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsüdür.

Biyoloji

Genom nedir?

Prokaryot ya da ökaryot organizmalardaki genetik materyalin hepsi.

Biyoloji

Kloroplâst nedir?

Bütün yeşil bitki hücrelerinde bulunan ve klorofil kapsayan tanecikler ya da plastitlerdir.