Etiketler: Biyoloji

Kadavra nedir?

Tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücududur.

Selüloz nedir?

Bitki hücre duvarının esas yapısını oluşturan ve glikozdan yapılmış bir polisakkarittir

Eşey hücresi nedir?

Dişi ya da erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturacak dişi ya da erkek hücredir.

Kambiyum nedir?

Bitkilerin iletim demetlerinde bir ya da birkaç sıra meristematik hücre tarafından oluşan enine büyümeyi sağlayan dokudur.

Nükleus nedir?

Ökaryot hücrelerde bir ya da daha fazla sayıda bulu­nan kalıtım materyali olan DNA ile çeşitli organik ve inorganik maddeler kapsayan...

Fermentasyon nedir?

Bakteri ve mayalarda görülen anaerobik şartlar altında şeker moleküllerinin parçalanarak enerjinin açığa çıktığı reaksiyonlardır.

Kapalı dolaşım nedir?

Bütün omurgalı hayvanlarda ve bazı halkalı solucanlarda olduğu gibi kanın damar denilen kapalı borular içerisinde dolaşmasıdır.

Organel nedir?

Ökaryot hücrelerde belirli bir görev yapmak üzere özelleşmiş mitokondri, çekirdek gibi organellerin her biri.