Etiketler: Biyoloji

Biyoloji

Matriks nedir?

İçinde birçok biyolojik olayın meydana geldiği, akıcılığı az olan sıvı, kloroplast ile mitokondirinin zemin maddesidir.

Biyoloji

Rekombinasyon nedir?

İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülünü meydana getirmesi.

Biyoloji

Diploit nedir?

Aynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre ya da bireydir.

Biyoloji

Homolog kromozom nedir?

Her biri bir ana ve babadan gelen çiftler halinde gelen morfolojik olarak birbirine benzeyen gen çiftidir.

Biyoloji

Metabolizma nedir?

Canlı organizmada veya canlı hücrede meydana gelen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal olayların tümüdür.

Biyoloji

Döl yatağı nedir?

Dişi hayvanlarda yumurta ya da yavrunun geliştiği, yumurta kanalının genişlemiş bölgesidir.

Biyoloji

Hormon nedir?

İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre grup­larını faaliyete geçiren genellikle protein yapıda...

Biyoloji

Mezozom nedir?

Bazı prokaryot hücrelerde nükleotidin yakınında bulunan ve DNA’nın bağlanabileceği hücre girintisidir.