Tagged: Biyoloji

Katalizör nedir?

Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran maddedir.

Organik madde nedir?

Doğal olarak bulunmayıp organizmada metaboliz­ma sırasında meydana gelen maddelerdir.

Süksesyon nedir?

Bir bölgede yaşayan çeşitli türlerin belli bir zaman içinde birbirlerini izleyerek ortaya çıkmalarıdır.

Aerobik solunum nedir?

Havadan oksijen alınarak karbonhidratların parça­lanması yoluyla karbon dioksit, su ve enerjinin çıkmasıdır. Oksijenli solunum.

Kapalı tohumlular nedir?

Tohumlar olgunlaşıncaya kadar meyve karpelleri tarafından korunan olgunlaştıktan sonra karpelleri açılarak tohumları serbest hale geçebilen kapalı tohumlu bitkilerdir.

Orta lamel nedir?

Bitki hücresinin bölünmesi sırasında hücre plağını oluşturan yan yana iki bitki hücresi duvarı arasın­daki çoğunlukla pektinden yapılmış olan tabakadır.

Tetrat nedir?

Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromatitli yapıdır. Birinci mayotik profazın sonunda meydana gelen dört homolog kromozom...

Gen nedir?

Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimidir.