Tagged: Çevre

Çevre

Ekoloji nedir?

Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bu konuda çalışılırken hem sosyal hem de fen bilimleri...

Çevre

Ekolojik Faktörler Deyince Ne Anlaşılmalı?

Canlı organizmayı yaşamının herhangi bir evresinde dolaylı ya da doğrudan etkileyen faktörlere ekolojik faktörler adı verilmektedir. Bu durumda ekolojik faktörlere...

Çevre

Ekosistem Nedir?

Ekosistem terimi, belli bir bölgede yaşayan canlılar ve cansız çevrenin oluşturduğu bir bütünü ifade eder. Bu bütünün içindeki canlılar birbirleri...

Çevre

İklimsel Abiyotik Faktörler Nedir?

Sıcaklık, nem, yağış, hava hareketleri iklimin ana öğelerini oluştururlar. Örneğin bir dağın kuzey ve güney yönündeki değişik sıcaklık ve nem...

Çevre

Kommunite Nedir?

Kommunite, belli çevresel koşullara sahip bir ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal populasyonların meydana getirdiği topluluk olarak tanımlanır. Kommuniteyi bitkisel, hayvansal...

Çevre

Popülasyon nedir?

Belli bir bölgede, belli bir zaman diliminde yaşayan ve aralarında gen alış verişi olan bireyler topluluğuna populasyon adı verilir. Belli...

Çevre

Süksesyon (Sıralı Değişim) Nedir?

Belli bir bölgedeki türlerin zaman içinde birbirini izleyerek ortaya çıkışına süksesyon adı verilmektedir. Dersin konusu ile ilişkili olduğu için şöyle...

Çevre

Besin ve Beslenme Nedir?

Canlıların yaşamsal faaliyetleri doğrudan doğruya aldıkları besinin nitelik ve niceliği ile bağlantılıdır. Besinlerin alınma biçimi de o canlının diğerleri arasındaki...