Başlangıç » Etiket Arşivi Girişimcilik (page 5)

Tag Archives: Girişimcilik

İş planında sonuç bölümü nasıl hazırlanır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İş planının sonuç bölümü isteğe bağlı olup kişisel tercih ve uygulamalara göre hazırlanır. Eğer sonuç kısmı hazırlanmışsa ana konuları kapsayan bir özetleme yapılır. İşin yapılmasının uygun olup olmadığı belirtilir. Bu hükme varılırken pazarlama, org...

Finansman plan (Mali plan) nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yapılacak işin nasıl finanse edileceği, işe yapılan yatırımlardan nasıl yararlanılacağı, ne tür malların satın alınacağı ve bu işle ilişkili tahmini ticareti ve harcamaları gösterir. Finansman planı yapılırken; malzeme ve gerekli araçların her birini...

Organizasyon planı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Organizasyon planında işin yapısı tartışılır. İş yerinin durumu, idari personelin nitelikleri ve deneyimleri, varsa işçi ve makinelerin maksimum verimle nasıl çalıştırılacağı incelenir. Personel gereksinimleri, özellikleri ve sayıları ücret düzeyleri...

Pazarlama planı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeni bir mamulün tanıtılmasında ya da var olan bir mamulün pazardaki etkinliğinin artırılmaya çalışılmasında yapılan plandır. Öngörülen zamanda öngörülen sayıda malın piyasaya arzı pazarlama planı ile gerçekleştirir. Pazarlama planı yapılırken toplam...

Üretim planı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Üretim aşamasının ayrıntılı bir şekilde planlamasıdır. Üretim planı; üretim metodu, üretim araçları, iş gücü, stok kapasitesi gibi soruları net yanıtlar. Fiili olarak mamul üretmeyen işletmelerde gerek duyulmaz. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer...

İş planında iş tanımı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İş konusunun ayrıntılı bir şekilde açıklamasıdır. İş tanımı mamulün niteliğini, kullanılacağı yeri, standardını, rekabetteki avantaj ve dezavantajını tüm niteliği ile ortaya koyar. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Giri...

İş planı kaç kısma ayrılır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İş planının yapısı: İçerik olarak uzun ve ayrıntılı olan iş planı altı ana kısma indirgenebilir. İş tanımı Üretim planı Pazarlama planı Organizasyon planı Finansman (mali) planı Sonuç Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “G...

İş planı hazırlamanın önemi nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeni bir iş kuruluşunda gerçekçi bir iş planı oluşturmak yorucu ve zor bir iştir. İş planını kolaylaştırmanın ilk şartı ana başlıkları iyi belirlemek, ayrıntıları ana başlık altında toplayabilmek, ana ve ara başlıkları dosyalayıp toplayabilmektir. Ay...

İş planında uyulacak kurallar

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İş planının amacı ve hedefi iyi konulmalıdır. Basit ve anlaşılır olmalıdır. Esnek olmalıdır. İş planı dengeli olup bölümlerin tümüne yayılmalıdır. Mantıklı elde edilebilir olmalı, işletmenin yapısına uygun olmalıdır. Bölümler arası iletişim mükemmel ...

İş planının yararları nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İş kurarken ya da yeni bir iş girişiminde bulunurken girişimciye rehberlik ederek maliyeti düşürür. Riski azaltır. İş planı konumu gereği girişimcilerin dikkatini saptırmadan amaca yönlendirerek zamandan tasarruf sağlar. Sermaye sağlama yollarının bu...

İş planı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin kuruluşunda istenen amaç ve hedeflere ulaşılması için ne gibi işlerin hangi sıra ile yapılacağını belirleme işine planlama denir. İş planı ise yatırımcıya veya girişimciye kredi veren kuruluşlara, işin işleyişi hakkında bilgi veren ayrıntı...

Kötü kaliteye yol açan unsurlar nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Malzeme ve işletmeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak Tüketicilerle yetersiz iletişim Kötü üretim planlaması Gelen malzemeyi kontrol ederken dikkat etmemek Bakıma dikkat etmemek Etkin yöntemleri tanımamak Yetersiz çalışma koşulları İşletme i...