Etiketler: Hukuk

Hukuk

Mecra Nedir?

Bir işin gidiş, oluş yolu; akarsu yatağı; su yolu

Hukuk

Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?

Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu...

Hukuk

Ipotek Nedir?

Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak.