Etiketler: Hukuk

Hukuk

Bedelsiz devir Nedir?

Bir hakkın, alacağın veya malın herhangi bir bedel alınmadan bir başkasına aktarılması

Hukuk

Ihtarname Nedir?

Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi.