Etiketler: Hukuk

Hukuk

DAVA VEKİLİ Nedir?

Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı.

Hukuk

Düzenleme Nedir?

Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona...

Hukuk

Cebri satım Nedir?

Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım