Başlangıç » Etiket Arşivi Maliye (page 4)

Tag Archives: Maliye

Baz Fiyat (Base Price) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Emir Bölme (Order Split) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Girilen bir emrin, orijinal emrin fiyatına eşit ya da orijinal emrin fiyatından daha iyi fiyatlı yeni emirlere bölünmesidir. Emir bölünmesi gerçekleştirildiğinde, bölünen emirlerin toplam miktarının (toplam emir miktarının) ilk miktara eşit veya daha...

Limit Fiyatlı Emirler (Limit Price Orders) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Fiyat ve Miktarın girildiği emirlerdir. İşlem kısmen veya tamamen olmazsa, gerçekleşmeyen kısım sistemde pasif olarak görünür. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.   ...

Getiri Endeksleri (Return Indices) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar paylarını da dikkate alarak hesaplanan endekslerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Normal Emir (Normal Order) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Küsuratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları halinde verilmiş olan emirlerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Sınırlı Denetleme (Limited Auditing) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Ara mali tablo düzenlemekle yükümlü olan anonim ortaklıklar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının düzenleyecekleri ara mali tabloların, sürekli denetleme ile görevli bağımsız denetleme kuruluşları tarafından incelenmesi ve rapor...

Gözaltı Pazarı (Watchlist Companies Market) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı durumların ortaya çıkması, hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli aydınlatılmasına ve ...

Sürekli Denetleme (Continuous Auditing) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ortaklıkların, mevzuat ve genel kabul görmüş denetim ve muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden, defter, kayıt ve belgelerinin her yıl denetlenmesidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Ku...

Menkul Kıymet (Security) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları SPK’ca belirlenen kıymetli evraktır. Kaynak: “Borsa T...

Oransal Teminat (Proportional Collateral) nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri işlemlerin günlük ortalama tutarının %4’üdür. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/201...