Başlangıç » Etiket Arşivi Organizasyon (page 30)

Tag Archives: Organizasyon

Ofansif (Atak) esnekliği nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin tehlikeler karşısında rahatça kayabileceği farklı üretim alanlarıdır. Ortaklıkta heyecan yaratarak faaliyet alanında yenilikler yapmasıdır. (Prof. Dr. Erol Eren – Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası) ...

Denkleştirme nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Üretilen ürünlerin taleplerinde olduğu kadar rekabetlerinde de karşı karşıya bulunulan risklerin birikiminden kaçınma yoludur. (Meyer, J., A.G.E., S.58) ...

Nötrleştirme nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletme faaliyetlerini  tehlikeye düşüren bir çevre elemanını etkisiz kılarak belirsizliği azaltma yoludur. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Risk nedir ?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Büyük ölçüde iradenin dışında kalan (istemsiz olarak vücuda giren) ve zararlara neden olan bir olayın rastlantısıdır. (Meyer, J., A.G.E., S. 58) ...

Büyüme nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Hacim artışını veya kantitatif bir artışı ifade eder. Yani satış, üretim ve ihracat miktarlarında hacim  itibariyle bir artış meydana geldiği takdirde, bu bir büyüme işareti sayılır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Amaç nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Belirli birtakım faaliyetleri gerçekleştirerek ulaşılmak istenilen durumlardır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Net kar nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kazanç olarak elde edilen katma değer miktarını veya faaliyet gelirini artırarak yeni sermaye edebilme (hisse senedi ve tahviller) olanaklarına kavuşmak. (Drucker, S. 73, Ansoff, S. 45) ...

Nakit artışı nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Ömrünü doldurmuş  eski teçhizatların yerine yenisini almak için gereken kaynakları temin etmek, gelirleri (kazançları) arttırmak ve biriktirerek yeniden  işletmeye tahsis etmek, diğer bir deyimle  otofinansmana girişmek. (Prof. Dr. Erol  Eren – Strat...

Verimlilik nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Faaliyetlerinden en iyi randımanı elde etmek için  masraf düşürücü ve gelir artırıcı tedbirlere girişerek durumunu iyileştirmek, başka bir  deyimle, üretim sürecini en az kaynak harcaması ve fedakarlıklarda bulunarak gerçekleştirmek, satın alınan ham...