Başlangıç » Nedir » Talep nedir? Talebi Belirleyen Faktörler nelerdir?

Talep nedir? Talebi Belirleyen Faktörler nelerdir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Talep nedir? Talebi Belirleyen Faktörler nelerdir? Ekonomi
Belli bir satın alma gücü ile desteklenmiş tüketicinin, belli bir fiyattan satın almayı arzuladığı mal miktarıdır.
Mal veya hizmetin fiyatı: Fiyat arttıkça talep azalır.
a. Fiyat yükseldikçe talep azalır
b. Fiyat azaldıkça talep artar (miktar arttıkça doyum ve dolayısıyla atfedilen değer azalır; ancak düşük fiyatlarda daha fazla talep edilir)
c. Fiyat ve talep ilişkisi talep eğrisinin sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmasına neden olur.
Gelir düzeyi: Normal mallarda gelir arttıkça talep artar. Tutulamayan mallarda gelir arttıkça talep azalır. (Ucuz ekmek, Ucuz ayakkabı, ucuz beyaz eşya ve ucuz elbise v.b. gibi.)
Gelirdeki değişim talebi de aynı yönde etkiler. Ancak düşük nitelikli mallar için bu farklıdır.
Düşük nitelikli mallar: Gelir artarken talebi azalan mallar. (örn: margarin)
a. Bir mal veya hizmetin talebi kendi dışındaki bazı malların fiyatından etkilenir (Örn: CD ve kaset)
b. Birbirinin yerine kullanılabilen mal veya hizmetlere rakip ya da ikame mal veya hizmet denir.
c. Birbirinin bütünleyeni olan mal ve hizmetlere tamamlayıcı mal veya hizmetler denir (Örn: benzin ve otomobil)
Zevkler ve Tercihler: Zevkler ve tercihlere göre talep azalabilirde çoğalabilir de. Fakat reklam; zevkler ve tercihlere artı yönden etki eden önemli bir etkendir
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”2010-02-20