Başlangıç » Nedir » Tamamlayıcı ve alternatif tıpta gelecekteki yönelimler

Tamamlayıcı ve alternatif tıpta gelecekteki yönelimler

Posted by: Ne Nedir 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Tamamlayıcı ve alternatif tıpta gelecekteki yönelimler Alternatif Tıp
CAM ve gelişmekte olan ET disiplinin ortaya çıkardığı soruları ve sorunları bilimsel olarak çözmek üzere yeni bir topluluk oluşturulmuştur. İntegratif Onkoloji Topluluğu (The Society for Integrative Oncology (SIO), kanser tedavisinde etkin tamamlayıcı tedavilerle çalışan ve bunları İntegre eden onkoloji profesyonellerinden oluşan uluslar arası bir organizasyondur. SIO henüz emekleme devrinde olsa da, peş peşe iki yıllık toplantı düzenlenmiştir. Bu konferansların amacı “İntegratif tedavilerle uğraşan onkoloji profesyonellerini ve diğer sağlık çalışanlarını eğitmek” şeklindeydi. Bu konferanslar tamamlayıcı tedavileri destekleyen verileri ve bunların onkoloji pratiğindeki etkinliklerini (özellikle kanıt-tabanlı uygulamaları) ortaya çıkardı (www.integrativeonc.org). Katılımcılar gelişmekte olan integratif kanser merkezlerinde yapılmış olan önemli uluslar arası işleri öğrendiler. Genel oturumlar ve araştırma çalışmaları kanser semptomlarına farmakolojik olmayan yaklaşımlar (ör: akupunktur) ve de kanserin tedavisinde botanik ürünlerin kullanımı, fitoöstrojenler ve antioksidanların kullanımı gibi konuları kapsamaktadır.
SIO tamamlayıcı tedavilerle ilgili bilimsel verilerin sunulması için bir forum olarak çalışabilir ve aynı zamanda ET prensip ve uygulamalarını ileriye götürecek bir alt yapının geliştirilmesinin önemini vurgulayabilir. Nihai amaç multidisipliner bir deneyimin geliştirilmesi ve de konvansiyonel ve tamamlayıcı tedaviler arasında terapötik sinerjinin oluşturulmasıdır.
Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Kanser Danışma Kurulunun bir alt yapısını oluşturan Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Danışma Kurulu Başkanı olarak, her sene en az 7-8 konferans benim tarafımdan verilmekte, doktorlara ve bu arada halka bu konuda aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Kanserde Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp (Bilimsel Yaklaşım) adlı kitap benim tarafımdan yazılmış ve Türk tıbbının hizmetine sunulmuştur. Gene medyanın şarlatanlarla ilgili tutumu RTÜK’e bildirilmiştir. Bu hususta kanun kuvvetinde kararname çıkartılmaya çalışılmaktadır. Böylece medyadaki bilim dışı yayınlar bir süzgeçten geçirilmiş olacak, binlerce hasta mağdur olmaktan kurtarılacaktır.
Kaynak: Prof. Dr. Erkan Topuz (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü), “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp: Onkoloji Tedavisindeki Güncel Durum”2010-03-25