Günlük Arşiv: Ekim 1, 2019

Tıp

Kürtaj Nedir?

Kürtaj Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile...

Kimya

Ayrımsal kristallendirme Nedir?

Ayrımsal kristallendirme Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur.

Kimya

Yükseltgen Nedir?

Yükseltgen Kimyasal reaksiyonlarda elektron alarak (indirgenerek) karşısındakini yükseltgeyen madde.

Tarih

Kalkolitik Çağ Nedir?

Kalkolitik Çağ  Bakırtaş Çağı’na verilen ad. Khalkos=Bakır ve Lithos=Taş sözcüklerinden türetilmiştir. Anadolu’da daha çok M.Ö. VI bin yılın ilk yarısı...