Başlangıç » Nedir » Açık piyasa işlemleri ve açık pozisyon nedir?

Açık piyasa işlemleri ve açık pozisyon nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Açık piyasa işlemleri ve açık pozisyon nedir? Ekonomi
Açık piyasa işlemleri: Merkez Bankası tarafından para politikasının bir aracı olarak piyasadaki Hazine kağıtları veya diğer kağıtların alınıp satılması işlemi. Merkez Bankası bu yolla para arzını daraltıp genişleterek para politikasını uygular.
Açık pozisyon: Bir bankanın varlıklarıyla yükümlükleri arasında ortaya çıkan para birimi uyuşmazlığı. Örneğin bir bankanın toplam yükümlülükleri 1 milyar dolar ve 5 katrilyon lira buna karşılık varlıkları 500 milyon dolar ve 8 katrilyon lira ise burada herhangi bir açık yok gibi görünmekle birlikte dolar yükümlülükleriyle dolar varlıkları arasında açık pozisyon oluşmuştur. Devalüasyon halinde bu banka dolar yükümlülüklerini karşılayamayacak duruma düşebilir.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”


2010-02-20