Kategori: Nedir

Felsefe

Temellendirme nedir?

Bir düşüncenin, bir yargının, önermenin doğruluğunu gösterme, bu doğruluğun dayanaklarını gerekçelerini ortaya koyma demektir. Örneğin: Felsefede önermelerin yargıların deney ve...

Fizik

Kuantum mekanik kuramının temel postülaları

Kuantum mekanik kuramının temel postülalarından üç tanesinden ilki dalga fonksiyonuy­la, ikincisi işlemci ve gözlenebilirliklerle, üçüncüsü ise beklenen değerlerle ilgilidir. Kaynak:...

Fizik

Schrödinger dalga denklemi

1927 yılında E. Schrödinger, de Broglie dalgalarının dalga fonksiyonunu sağlamak zorunda olduğu kendi adıyla anılan bir denklem geliştirdi. Bu denklemin...