23 Haziran 2011

Otoparklarda yangın dumanı yönlendirilmesi

Otopark
Otopark

Yangının bulunduğu yere ulaşmak ve söndürülmesi için duman akışından arındırılmış, geri akışı önlenmiş sahaya gerek duyulacaktır. Sağlanan akışın gücü, alevi ve dumanı yönlendirecek kadar fazla olmalıdır.

Yangın dumanı geri akışının 10 m’yi geçmemesi gereği İngiliz standardı BS7346 Kısım 7’de yer alan tanımlamalar arasında ifade edilmektedir.

Debi hesaplanırken geri akışın belirtilen sınır içinde kalacağından emin olunmalıdır. 

Farklı iki metot:

• Smoke extract – dumanın boşaltılması ve 

• Smoke control – duman akış kontrolü 

Aralarındaki fark hava çevrim katsayılarıdır. Dumanın boşaltılması ve otoparkın tekrar kullanılabilir hale gelmesi için geçen süreler farklıdır. Duman boşaltılması ile duman kontrolü metotlarının uygulanabilmesi otopark boyutlarına   bağlıdır. 

“Smoke”/Duman kontrolü büyük otoparklarda taze hava ve egzoz şaftları arasında yaklaşık 200 m ve üzerinde uzaklık var ise yapılabilir. Duman tahliyesi daha hızlı yapılabilir. Yapılan analizlerde uzunluğuna-sürüş koridorlarına paralel havalandırma ile daha etkin duman kontrolü yapılabileceği görülmüştür. Araçlar akışa karşı direnç oluşturmamaktadır.

Kaynak: M. Oğuz Aydoğdu’nun Mart 2009’da Tesisat Dergisi’nde yayımlanan “Otopark Havalandırmasında Ekonomik Çözümler” konulu makalesinden derlenmiştir.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...