Tagged: Elektronik

Elektronik

Transformatörlerin kontrolleri

Transformatörün sağladığı kaynak ile çalışan alıcının verimsiz çalışması veya hiç çalışmaması transformatör yönünden bir arızanın olduğu şüphesini doğurursa şu sırayı...

Elektronik

Transformatörün uçları

Şebeke veya elde bulunan enerji tarafına bağlanan sargılara primer, kullanılacak tarafın sargılarına da sekonder sargılar denir. Primer sargılarda belli bir...

Elektronik

Transformatörlerin çalışma prensibi

Transformatörün primer sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında, bu sargı değişken bir manyetik alan oluşturur. Bu alan, üzerinde sekonder sargısının da...

Elektronik

Transformatörler nedir?

Transformatörler ince, özel silisli saçalardan oluşan kapalı bir manyetik gövde ile bunun üzerine yalıtılmış iletkenlere sarılan sargılardan oluşur. En basit...

Elektronik

Polarma nedir?

Transistorun doğru çalışabilmesi ya da iletime geçebilmesi için doğru yönde (polarma) gerilim uygulanması gerekir. Bunun için transistorun emiter ve beyzi...

Elektronik

NPN tipi transistör

NPN tipi transistorlar N, P ve N tipi yarı iletkenlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kaynak: Temel Elektrik ve Elektronik 2, Mesleki...

Elektronik

PNP tipi transistor

PNP tipi transistorlar P, N ve P tipi yarı iletkenlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Beyz ile emiter arasından dolaşan akım çok...

Elektronik

Transistor nedir?

Transistor yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Her ne kadar diyotun yapısına benzese de çalışması ve fonksiyonları diyottan çok...