Başlangıç » Etiket Arşivi Elektronik

Tag Archives: Elektronik

Transformatörlerin kontrolleri

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Transformatörün sağladığı kaynak ile çalışan alıcının verimsiz çalışması veya hiç çalışmaması transformatör yönünden bir arızanın olduğu şüphesini doğurursa şu sırayı takip ederek transformatörün kontrolü yapılması gerekir. Transformatörün sekonder u...

Transformatörün uçları

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Şebeke veya elde bulunan enerji tarafına bağlanan sargılara primer, kullanılacak tarafın sargılarına da sekonder sargılar denir. Primer sargılarda belli bir frekansla değişen alternatif akım, gövde üzerinde değişen bir manyetik alan meydana getirir. ...

Transformatörlerin çalışma prensibi

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Transformatörün primer sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında, bu sargı değişken bir manyetik alan oluşturur. Bu alan, üzerinde sekonder sargısının da bulunduğu manyetik demir nüve üzerinde devresini tamamlar. Primere uygulanan alternatif ge...

Transformatörler nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Transformatörler ince, özel silisli saçalardan oluşan kapalı bir manyetik gövde ile bunun üzerine yalıtılmış iletkenlere sarılan sargılardan oluşur. En basit şekilde iki sargı bulunur. Bu sargılardan birine primer (birinci devre) diğerine ise sekonde...

Polarma nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Transistorun doğru çalışabilmesi ya da iletime geçebilmesi için doğru yönde (polarma) gerilim uygulanması gerekir. Bunun için transistorun emiter ve beyzi doğru, kolektörü ise ters polarma yapılmalıdır. Kaynak: Temel Elektrik ve Elektronik 2, Mesleki...

NPN tipi transistör

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

NPN tipi transistorlar N, P ve N tipi yarı iletkenlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kaynak: Temel Elektrik ve Elektronik 2, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Ankara, 2005. ...

PNP tipi transistor

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

PNP tipi transistorlar P, N ve P tipi yarı iletkenlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Beyz ile emiter arasından dolaşan akım çok küçük, kollektör ile emiter arasından dolaşan akım ise büyüktür. Kaynak: Temel Elektrik ve Elektronik 2, Mesleki Eğ...

Transistor nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Transistor yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Her ne kadar diyotun yapısına benzese de çalışması ve fonksiyonları diyottan çok farklıdır. Transistor iki eklemli üç bölgeli bir devre elemanı olup iki tiptir. Bunlar; PNP ve N...