Tagged: İşletme

İşletme

Şahıs işletmelerinin ne tür olumsuz yönleri vardır?

Şahıs işletmeleri fazla büyüyemezler. İşletİşletmerarlarını tek başına aldığı için başkalarının görüş ve önerilerinden yeterince yararlanamaz. Amaçlarına ulaşamıyorlarsa kısa sürede kapanabilirler....

İşletme

Kamu işletmeleri

Kamu işletmeleri, devletin mülkiyetinde bulunur ve devlet tarafından işletilir. Kamu işletmelerinde, işletmenin mülkiyeti, bakanlıklar ve belediyeler gibi devlet kuruluşlarına aittir....

İşletme

Yöneticinin ne tür görevleri vardır?

Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynakları sağlar. İşletmİşletmenlarının görevlerini belirler. Yapılacak işlerle ilgili işlemleri başlatır. Hedeflere yeterince ulaşılması için...

İşletme

Hiyerarşi nedir?

Bir işletmede çalışanların üst ya da ast oluşlarına göre sınıflandırılmasıdır. Yönetici de bu Yöneticiinin üst kademelerinde yer alır. Üst düzey...