Başlangıç » Etiket Arşivi İşletme (page 2)

Tag Archives: İşletme

Kamu işletmelerinin özellikleri nelerdir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sermayelerinin devlete ait olması, Özel yasalarla kurulup özel hukuk kurallarına göre işletilmesi, Sermayeye göre kamu idaresine doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olmasıdır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İş...

Kamu işletmeleri

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kamu işletmeleri, devletin mülkiyetinde bulunur ve devlet tarafından işletilir. Kamu işletmelerinde, işletmenin mülkiyeti, bakanlıklar ve belediyeler gibi devlet kuruluşlarına aittir. Kamu işletmeleri şu amaçlarla kurulur: ·   Belirli bir toplumsal y...

Yöneticinin ne tür görevleri vardır?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynakları sağlar. İşletme çalışanlarının görevlerini belirler. Yapılacak işlerle ilgili işlemleri başlatır. Hedeflere yeterince ulaşılması için gerekli önlemleri alır. Kaynak: Milli Eğitim ...

Yönetici hangi niteliklere sahip olmalıdır?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yönetici özellikle şu üç niteliğe sahip olmalıdır: Yetki ve sorumluluk almaya hazır olmalı: Yönetici, kendisinden beklenen işlerin yapılması için kararlar almak durumdadır. Aldığı kararların sorumluluğunu da üstlenmekten kaçınmamalıdır. Personelini a...

Hiyerarşi nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir işletmede çalışanların üst ya da ast oluşlarına göre sınıflandırılmasıdır. Yönetici de bu hiyerarşinin üst kademelerinde yer alır. Üst düzey yöneticiler, işletmenin sadece prensip kararlarını alırlar. Örneğin, bir genel müdür, işletmeyi daha gene...

Teşebbüs (Girişim) nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Girişim, insanların istekleri doğrultusunda üretim yaparken yeni teknoloji uygulayan, yeni ürün geliştiren ve mevcut pazarı genişleten ekonomik birimdir. Çalışanlara iyi ücret ödeme: İşletmelerin çalışanlarına iyi ücret ödemeleri, sosyal refahı ve mu...

Mal ve hizmet nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Mal; ihtiyaçları karşılamak özelliğine sahip olan nesnelerdir. Gıda maddeleri ya da mobilya gibi. Hizmet; ihtiyaçları karşılayan maddi varlığı olmayan şeylerdir. Örneğin; okullar eğitim; hastaneler sağlık; oteller konaklama hizmeti üretip sunarlar. K...

İşletmelerde personel yönetimi nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Personel yönetimi, bir işletmede mal ve hizmet üretiminde görev alan kişilerin etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılmasını sağlamak için yapılan düzenlemeleridir. Bu işlev işe eleman almayı, ücret ödemeyi, sendikal ilişkileri, izin işlemleri gibi h...

İşletmelerin işlevleri nelerdir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir işletmede sürekliliği sağlamak için birbirinden açıkça ayrılabilen faaliyet grupları vardır. Her faaliyet grubu, işletmenin bir işlevini oluşturur. Bir işletmenin başlıca işlevleri: Yönetim, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, Finansman, Personel'd...