Daily Archive: Şubat 6, 2021

Tarih

Tetrarchıa Nedir?

Tetrarchıa  Diocletianus’un M.S. 293 yılında gerçekleştirdiği, İmparatorluk topraklarının özellikle askeri bakımdan, iki Augustus ile iki Caesar arasında dört parçaya bölünmesi...

Ticaret

Ödeme Emri – Order of payment Nedir?

Ödeme Emri – Order of payment 6183 sayılı Kanun gereğince borçlarını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme veya mal...